Begin 2006 waren de gepensioneerden met Nederlandse uitkering in België Verontrust ivm de nieuwe zorgwet: hetgeen nu blijkt niet onterecht.

Deze website was hoofdzakelijk bedoeld om specifieke items aangaande de Nederlandse Zorgverzekerings-wet voor de in België woonachtige gepensioneerden met Nederlandse uitkering te publiceren.

Per 31 dec 2016 is deze website gestopt. Veel informatie is dan te vinden op de website van de Vereniging Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland

 

Recente Items:

6-7-2016: Nieuwsbrief VBNGB

1-2-2016: Belangrijke mededeling van het bestuur

19/10/15: Reizen buiten Europa

 

 

 

 

 


  

 

 

 

U wordt 65, woont in België, pensioen uit Nederland

U woont in België,maar u heeft altijd in Nederland gewerkt. U wordt 65 jaar en u krijgt geen Belgisch maar wel een Nederlands pensioen. U wordt verplicht zich aan te melden op straffe van een boete middels een E121 formulier.  
Nederland – uw ‘pensioenland” - houdt een “bijdrage” in via pensioenfonds en/of SVB. Het is een z.g. “buitenlandbijdrage Zwv” aan CVZ. Nederland maakt weer een deel van die bijdrage over naar Belgie om de premie van een Belgische basisverzekering te betalen.
Wat moet U doen
? Lees verder

 

Waar zijn we mee bezig geweest ?


Nederland heeft per 1-1-2006 een nieuwe Nederlandse zorgwet ingevoerd. Ook de in het buitenland wonenden, met  een wettelijk pensioen zoals AOW of een andere uitkering uit Nederland, vallen veelal onder deze wet en moeten voortaan een bijdrage aan Nederland betalen. Er is geen sprake meer van een keuzevrijheid om zich privé te kunnen verzekeren.  Het gevolg is dan ook een veel hogere bijdrage aan Nederland dan voorheen aan België. Het antwoord op deze maatregel: er werd een Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland, afgekort SBNGB, opgericht. Lees meer 
Disclamer