Disclaimer

De webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. M.Ruijpers kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie. Hieronder vallen ook onjuistheden in informatie afkomstig van derden en welke op de site wordt gepubliceerd.

De op deze website vermelde informatie is bedoeld om informatie door te geven en is op persoonlijke titel samengesteld.

M.Ruijpers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke (in)direct voorvloeit uit het gebruik van deze informatie en kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische storingen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.