STICHTING BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND                    

Op Rijksoverheid actueel lezen wij:

Zorgkosten buiten Europa vanaf 2017 niet meer in basispakket
Nieuwsbericht | 16-10-2015 | 13:30
Zorgkosten die mensen in geval van tijdelijk verblijf buiten Europa maken behoren vanaf 1 januari 2017 niet meer tot het basispakket. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het wetsvoorstel volgt direct uit een afspraak in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte I dat later is overgenomen door de huidige regering. Met de beperking van de zogenaamde werelddekking is een besparing van 60 miljoen euro per jaar gemoeid.

Reisverzekering of aanvullende verzekering
Veel mensen die buiten Europa reizen hebben nu ook al een aanvullende dekking voor zorgkosten vanuit hun aanvullende verzekering of reisverzekering. Op dit moment worden deze kosten ook deels vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van de polis. In elk geval is deze niet hoger dan de Nederlandse tarieven. Aan deze vergoeding vanuit het basispakket komt met dit wetsvoorstel een einde. Volgens het kabinet hoeven zorgkosten die buiten Europa gemaakt worden niet collectief te worden betaald. Mensen die buiten Europa reizen zijn daarvoor aangewezen op een aanvullende verzekering of een reisverzekering.

KOMMENTAAR VAN HET BESTUUR.
In het verleden heeft onze stichting er bij herhaling op gewezen dat het voor de verdragsgrechtigden onmogelijk was buiten de verdragslanden te reizen omdat we dan ongedekt zouden zijn tegen ziektekosten. De reiskostenverzekeringen die werden aangeboden verklaarden wij tot “gebakken lucht” omdat in die polissen als voorwaarde werd gesteld dat een onderliggende ziektekostenverzekering aanwezig moest zijn. Deze laatste voorwaarde stelde verzekeraars in staat om buiten de EU gemaakte ziektekosten te kunnen verhalen bij de ziektekostenverzekeraar (het recht van regrès).
Verdragsgerechtigden (bv. gepensioneerde Nederlanders die in Spanje wonen en uit Nederland pensioen of AOW ontvangen) hebben weliswaar toegang tot publieke zorg maar dat “recht” werd door reiskostenverzekeraars NIET geaccepteerd als een equivalent voor een echte ziektekostenverzekering. Die reiskostenverzekeringen, bv van de Europeesche hadden dus geen enkele waarde omdat deze groep van verdragsgerechtigden niet kon voldoen aan de gestelde voorwaarde: er werd dus betaald voor gebakken lucht. We hebben bij herhaling daartegen gewaarschuwd.
NL ziektekostenverzekeringen, die wij als verdragsgrechtigden niet kunnen afsluiten, bieden wél dekking buiten de z.g. verdragslanden dus die hadden dat probleem niet aangezien de reiskostenverzekeraars het recht van regrès konden uitoefenen.
Dat houdt dus nu op: ook NL ziektekostenverzekeringen bieden geen dekking meer buiten de verdragslanden dat betekent dat ook de in Nederland verzekerden een reiskostenverzekering zullen moeten afsluiten voor ziektekosten buiten Europa. Dat zal automatisch gaan betekenen dat de premies voor de reiskostenverzekeringen, die nu een ziektekostencomponent zullen moeten gaan bevatten,  daardoor waarschijnlijk behoorlijk veel duurder zullen gaan worden.
Voor ons, verdragsgerechtigden, zal dit gaan betekenen dat reiskostenverzekeringen die vanaf 2016 zullen worden afgesloten genoemde voorwaarde van het hebben van een NL ziektekostenverzekering niet meer zal kunnen bevatten, zodat ook wij wél die verzekering zullen kunnen afsluiten waaraan echter wel een prijskaartje zal gaan hangen omdat reiskostenverzekeraars de ziektekosten niet meer kunnen verhalen op de ziektekostenverzekeraars.

Het bestuur.