Belgische afdeling van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse
Gepensioneerden in het Buitenland (SBNGB)

 

                      1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

 

Inkomsten

Beginstand                 5.311,53 euro
Giften                            720,00 euro
                                    6.031,53 euro

 

 

Uitgaven

 

SBNGB                          342,36 euro
SBNGB                            87,45 euro
SBNGB                          169,03 euro
SBNGB                          125,54 euro
SBNGB                          108,95 euro
SBNGB                            25,35 euro
                                        858,68 euro
Porti Van Lanschot             9,75 euro
                                         868,43 euro

  

Saldo 31.12.2014          5.163,10 euro

 

Antwerpen, 9 januari 2015