FINANCIEEL JAARVERSLAG

van de Belgische afdeling van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (SBNGB)

Periode: 1 juli tot en met 31 december 2012

 

Inkomsten:  
Beginsaldo

€ 1447,20

Ontvangen aan giften € 8495,00
Subtotaal € 9942,20
   
Uitgaven:  
3 rekeningen van SBNGB €   338,10
  € 4325,86
  €     98,50
Porti €   113,75
Postkosten Van Lanschot Bank €     33.81
   
Totaal uitgaven €  4910,02
   
Saldo per 31 dec 2012 €   5032,18
   
Antwerpen, 22 januari 2013  
Wimk Harkx