Op de site http://www.hetwka.nl/:

 

Het Werkkollektief Amsterdam (WKA) helpt  in het buitenland wonende Nederlands gepensioneerden / uitkeringsgerechtigden met de JAARAFREKENING van het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

Het CVZ int de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) die de Nederlands gepensioneerden / uitkeringsgerechtigden moeten betalen voor de zorg die zij in hun woonland kunnen krijgen. Na afloop van het kalenderjaar maakt het CVZ een jaarafrekening op.

Het CVZ hanteert daarbij inkomens die de Belastingdienst heeft vastgesteld.

Het opmaken van de jaarafrekeningen verloopt niet altijd correct. Het gevolg is dat velen een jaarafrekening krijgen die zij niet begrijpen of waarmee zij het niet eens zijn. Mogelijk is dat ook bij u het geval.

 

Gratis advies.


Deskundige bezwaar maken. Voor u zonder kosten.

Het Werkkollektief Amsterdam (WKA) adviseert over de jaarafrekening van het CVZ en de inkomensvaststelling door de Belastingdienst. Ook als de wettelijke bezwaartermijn is verstreken, kan advies van het WKA zinvol zijn. Mondeling advies en eerste contacten per e-mail zijn altijd gratis. Het WKA behandelt uw zaak voor een redelijk tarief onder de conditie no cure no pay. Een bezwaar binnen de wettelijke bezwaartermijn kost u per saldo niets.