OPGAVE WERELDINKOMEN 2011

Onderstaand  bericht ontvingen wij met betrekking tot de verzending van de formulieren Opgaaf Wereldinkomen

Belastingdienst/Limburg/kantoor buitenland is belast met het vaststellen van het Niet in Nederland belastbaar inkomen op grond van art. 8A Awir. Elk jaar stuurt Team NiNbi daartoe aan ca 120.000 klanten van het CVZ en van Toeslagen het formulier Opgaaf Wereldinkomen. De verzending van deze formulieren voor het jaar 2011 zal dit jaar eerder plaatvinden dan u gewend bent. De reden hiervan is dat veel klanten en consulenten/adviseurs hebben aangegeven dat zij het formulier liever gelijk met het aangiftebiljet Inkomstenbelasting ontvangen. Ook team NiNbi is gebaat bij een vroegere verzending, omdat in oktober van dit jaar wordt overgestapt naar een nieuw computerprogramma voor het vaststellen van het NiNbi. Daarom zal de verzending plaatsvinden in de eerste weken van de maand maart Om de Belastingtelefoon Buitenland enigszins te ontlasten, zal de verzending verspreid over 10 werkdagen plaatvinden.

Wij adviseren diegenen met een wereldinkomen dat beneden de maximale grens ligt opgave te doen om het risico te voorkomen dat men voor het maximum aangeslagen wordt. Ter informatie onderstaand het overzicht van de heffingen voor 2012:

Bijdragen Zvw & woonlandfactoren en heffingskortingen 2012.

Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet.

  • per maand € 107,58 (dit bedrag dient als basis voor de toepassing van de woonlandfactor)

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

  • inhouding op loon, WAO-/WAZ-uitkering, Anw-/AOW-pensioen 7,1 %;
  • inhouding op overige inkomsten: 5,0 %;
  • inkomensgrens: € 50.064.-

Inkomensafhankelijke bijdrage AWBZ.

  • inhouding op inkomen in eerste en tweede belastingschijf 12,15 % (ook als in Nederland geen belastingplicht bestaat)
  • geboren vóór 1 januari 1946    : € 34.055.-;
  • geboren nà 31 december 1945 :  € 33.863.-

Bestuur VNGS/SBNGB