Op de site van de Ombudsman kunt u zien waar hij mee bezig is. Ook onze problematiek met CVZ komt aan de orde.:

14 april 2011 - Dit dossier gaat over het CVZ (het College voor zorgverzekeringen) en de manier waarop zij de Zorgverzekeringswet buitenland uitvoeren.

Veel Nederlanders in het buitenland kunnen geen goede zorgverzekering afsluiten

4 maart 2011 en 12 april 2011

De zorgverzekering in veel verdragslanden heeft een veel beperkter vergoedingenpakket dan de basiszorgverzekering in Nederland. Veel Nederlanders in het buitenland (veel 60+) kunnen zich vanwege hun hoge leeftijd niet tegen een redelijk tarief bijverzekeren. Dit brengt voor vele ouderen hoge kosten met zich mee; sommigen zijn om die reden weer geremigreerd.

De Nationale ombudsman heeft de minister van VWS gevraagd om een oplossing te zoeken voor dit probleem en aangedrongen om hierover in gesprek te gaan met de Stichting belangenbehartiging Nederlandse gepensioneerden in het buitenland. De minister wil eerst de uitspraak van een lopende rechterlijke procedure afwachten en heeft het verzoek van de Nationale ombudsman afgewezen.

Vervolgens heeft de Nationale ombudsman zich gewend tot de Tweede kamer en gevraagd om bij de minister van VWS aan te dringen om snelle en oplossingsgerichte actie.