De nieuwe premies voor 2011 te betalen aan NL:

Nominale jaarpremie ZVW: € 1211 euro (was € 1107)
(Hierop kan een zorgtoeslag voor vermindering zorgen)

Inkomensafhankelijke premie ZVW: 7,75% (was 7,05%) te berekenen over maximaal € 33.189 = bijdrage -inkomen
( Bijdrage-inkomen bestaat uit
loon, uitkering, pensioen, lijfrente, winst uit onderneming, inkomen uit overige werkzaamheden, periodieke uitkeringen en verstrekkingen zoals bv alimentatie)
(Uw inkomen uit vermogen zoals rente en dividend telt niet mee)

Inhouding over overige inkomsten, zoals rustpensioen: 5,1% (was 4,95%), te berekenen over maximaal € 33.189

De AWBZ-bijdrage blijft 12,15%

De woonlandfactor blijft 0,6827

Rekenmodule 2011