Belastingen in België

In België betaalt een werkgever veel terwijl de werknemer daar relatief weinig van overhoudt. De fiscale druk is erg hoog. Zodra het loon 34.330 euro overschrijdt, komt een werknemer in de hoogste belastingschaal van 50 procent terecht. Daar komt nog eens gemeentebelasting bovenop, zodat de totale fiscale druk oploopt tot 53,5 procent. "In de praktijk komt dat neer op een ‘vlaktaks’ van 50%", reageert Patrick Derthoo, die de studie voor Deloitte uitvoerde. Alleen Zweden kent een zwaardere belastingdruk van 54,65%.

In België bedraagt het minimumloon voor werknemers ouder dan 21 jaar 1.415 euro. Dat is een van de hoogste in Europa. In Nederland ligt het op 1.026 euro en in Frankrijk op 1.343 euro. In het VK is het zelfs maar 828 euro en in Tsjechië amper 325 euro. Bepaalde landen kennen geen wettelijk minimumloon, zoals Zweden en Duitsland. Daar ligt het gemiddelde minimumloon op respectievelijk 1.603 euro en 1.386 euro. 

De cijfers uit het onderzoek spreken boekdelen. We nemen de  twee uitersten: enerzijds een gehuwde arbeider met een laag brutoloon van 21.960 euro, twee kinderen en een niet-werkende echtgenote, anderzijds een alleenstaande bediende met een stevig brutoloon van 125.000 euro. Van de totale werkgeverskosten houdt de arbeider 68 procent over als nettoloon, de bediende exact de helft: 34 procent.

Ook in de andere Europese landen betaal je minder belastingen als je minder verdient. Met andere woorden: gezinnen worden fiscaal aangemoedigd. Maar het verschil is in bijzonder weinig landen zo groot als bij ons.

Zo maakt het voor de Zweedse of Britse fiscus niet uit of je kinderen hebt of niet. In Italië en Spanje maakt het wel uit, maar vanaf een bepaald inkomensniveau ebt het verschil helemaal weg. In Nederland en Tsjechië is er een vaste belastingvermindering voor kinderen, die dus ook haar impact verliest naarmate het inkomen stijgt.

Hoge lonen

Ook het verschil in fiscale druk tussen een laag en een hoog loon is in weinig landen zo opmerkelijk. Er zijn een resem verklaringen. Op Frankrijk na zijn de sociale lasten die een werkgever bovenop het brutoloon moet betalen, nergens zo hoog als in België. Dat komt omdat in veel landen, zoals Duitsland, Nederland, Spanje, Tsjechië en Zweden, de socialezekerheidsbijdragen geplafonneerd zijn. Vanaf een bepaald punt kan je loon stijgen zonder dat de bijdragen mee toenemen. In ons land blijven ze meestijgen.

Op Zweden na heeft ons land ook het hoogste belastingtarief: 53,5 procent. Dat cijfer is gebaseerd op de hoogste schijf van 50 procent vermeerderd met het gemiddelde tarief in de aanvullende gemeentebelastingen.

Bovendien wordt die hoogste schijf (50%) zeer snel bereikt. In Zweden beland je pas vanaf een belastbaar inkomen van 55.190 euro in de hoogste belastingschijf. In België is dat al vanaf 34.330 euro.

Meer te lezen in de loonstudie van Deloitte: http://www.tijd.be/dossier/loonstudie