Wat zijn zeer globaal de te betalen bijdragen aan Nederland?

Voor een nauwkeurige berekening dient u de rekenmodellen te gebruiken welke ook op deze site staan.

Vaste bijdragen Zvw + heffingskortingen 2010

Nominale bijdrage Zorgverzekeringswet
• per maand: 96,08 euro (dit bedrag dient als basis voor de toepassing van de
woonlandfactor).Woonlandfactor België is 0.6827, dus per maand € 65.60 per persoon.

2 personen is per jaar: € 1574.40


Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

• inhouding op loon, WAO-/WAZ-uitkering, Anw-/AOW-pensioen: 7,05%; kan oplopen tot € 2340 x 0,6827= € 1597.50.
• inhouding op overige inkomsten: 4,95%; kan dus oplopen tot € 1643 x 0.6827= € 1121.70
• inkomstengrens: 33.189,- euro.

Inkomensafhankelijke bijdrage AWBZ
• inhouding op inkomen in eerste en tweede belastingschijf: 12,15% (ook als in Nederland
geen belastingplicht bestaat); kan oplopen tot € 3777 x .6827= € 2578.55
• inkomstengrens: 32.738,- euro.

Dus in het ergste geval betaalt een gepensioneerd echtpaar woonachtig in België:€ 6871

Plus nog de nodige remgelden en de premie voor de hospitalisatieverzekering, welke vaak rond de €1000 of hoger ligt.
Belasting betalen doe je in België en in die belasting zit een factor voor de zorg. De inkomsten-belasting in België is hoger dan in Nederland.

Het is dus begrijpelijk dat de mensen woonachtig in het buitenland met uitsluitend een Nederlands pensioen boos zijn op de Nederlandse politici. Als dit soort verhogingen in Nederland hadden plaatsgevonden was er groot protest geweest.

Uw eigen bijdrage kunt u bereken in de rekenvoorbeelden op deze site ( rubriek financiële consequenties)