Prof.Mr. F.H.J.J.Andriessen                                           Dr. J.C. Ramaer
Henri Vaesgaarde 1                                                         Sterrenlaan5       
950 Kraainem                                                                   1560 Hoeilaart
Tel.: 02-731.58.57                                                           Tel.: 02-657.43.61

 

 

                                                                                                 11 september 2009

 

 

Geachte Donateurs,

 

Op 26 augustus jl. heeft de Centrale Raad van Beroep te Utrecht uitspraak gedaan over onze bezwaren tegen (1) het onthouden van een recht op keuze voor voorzieningen in de gezondheidszorg, (2) het recht op vrij verkeer van personen en (3) de zgn. woonlandfactor.

 De uitspraak tav (3) is zeer teleurstellend. Ons beroep is afgewezen, omdat de wijze van berekening van de woonlandfactor “niet  overduidelijk onevenredig” is. De overheid moet het kennelijk erg bont maken om tot de orde geroepen te kunnen worden! Verder bezwaar is niet mogelijk. Dat is jammer want in de toekomst zou de woonlandfactor nog wel eens extra van belang kunnen worden.

 Wat is er aan de hand? Begin 2010 wordt een nieuwe Europese verordening van kracht ter vervanging van de huidige, die thans de juridische basis is voor onze zorgproblemen. Hoewel nog niet is te overzien wat deze nieuwe verordening betekent, is een verhoging van de woonlandfactor zeer waarschijnlijk.

Er zullen namelijk nieuwe elementen van “solidariteit” in de berekeningswijze worden opgenomen. Het gaat ook om een omslag van de kosten gemaakt door expats in Nederland en derde landen over alle expats. De verordening opent hiertoe de mogelijkheid, omdat de kosten gemaakt door expats buiten BelgiŽ voortaan ten laste van Nederland komen. De uitvoeringsregels zijn, zoals te doen gebruikelijk, nog niet in detail bekend, maar de kostenomslag is alvast aangekondigd: een “bijdrage” bovenop de bestaande.

 Een en ander betekent dat het extra van belang kan worden om zich aan het nieuwe systeem te kunnen onttrekken teneinde zelf een alternatief  te kiezen. En hier komt het belang van het tweede aspect van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep om de hoek.  Dat gaat nl. over het keuzerecht.

Hierover zijn zgn. “prejudiciŽle” vragen voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

Als het Hof ons in het gelijk zou stellen, zouden expats het recht krijgen om te kiezen en niet meer verplicht kunnen worden om een “bijdrage” te zien aftrekken van hun pensioen.

 Wij hebben in de Stichting S.B.N.G.B. besloten deze “laatste” procedure bij het Hof  te voeren – mede op grond van de internationale solidariteit (“samen uit, samen thuis”) en het belang van eventuele uittreders, resp. degenen die van meet af aan hun eigen plan getrokken hebben, maar wel moeten betalen.

Wij doen daarom een beroep op onze donateurs om ons nog ťťnmaal in staat te stellen in deze onverkwikkelijke zaak te procederen. De overheid verdient het niet zo gemakkelijk met zoveel onrecht weg te komen!

 Als bijlage dezes doen wij U verslag van ons financiŽel beheer sinds de vorige verantwoording over 2007 toekomen. Wij danken U oprecht voor Uw medewerking en hopen op succes.

 

Met vriendelijke groeten,

  

F.H.J.J. Andriessen                                                                                        J.C. Ramaer

 

Bijlage: financieel verslag

Bankrekening: nr.521-0020211-55 t.n.v. J.C. Ramaer bij v. Lanschot Bankiers

  banknummer 521 - 00 20 211 - 55 t.n.v. J.C. Ramaer te Hoeilaart, Belgie.
IBAN BE 31 52 10 02 02 11 55
BIC/Swiftcode FVLBBE 22.