Bron: www.geennieuws.com (leuk om hier eens rond te neuzen)

Twee(on)gelijke Nederlanders

Geschreven op: 5 september 2009

Twee zo op het oog gelijke Nederlanders, maar vergist u zich niet, want zoals wij van een Nederlandse 65 plusser woonachtig in Spanje vernamen, is er wel degelijk een verschil tussen autochtone Nederlanders, althans als het gaat om de behandeling van  in het buitenland woonachtige Nederlandse gepensioneerden of AOW -ers

Wij ontvingen een bericht van de heer B.L uit Barcelona en wij geven het bericht hier weer, omdat wij van mening zijn dat de Nederlandse overheid ( en niet voor het eerst ) met twee maten meet. Zou de heer L. overigens een allochtoon geweest zijn dan had hij natuurlijk al een pro deo advocaat  toegewezen gekregen, daar hier duidelijk sprake is van discriminatie.

Piet Hein Donner, u kent hem, de minister  van A-Sociale zaken moet in het kader van de komende begrotingen bezuinigen.   De details heeft u in de diverse kranten kunnen lezen. Vorig jaar stelde het kabinet een tegemoetkoming in de koopkracht in, voor alle AOW-ers, te weten 26 euro per jaar. Deze tegemoetkoming,  zegt de minister, moet nu  komen  vervallen, waarbij in Nederland wonende AOW gerechtigden het bedrag weer terug ontvangen d.m.v. een hogere ouderenkorting in de belastingaanslag.

Nu komt het, daar de meeste AOW-ers in het buitenland ook in het buitenland hun belastingen betalen, kan er geen verrekening plaats vinden zoals boven omschreven en….. komen de Nederlanders woonachtig in het buitenland en daar belasting betalend NIET in aanmerking voor de verrekening en gaan er 26 euro op achteruit.

Nu zult u zeggen wat zijn nou 26 euro ? Nee, het gaat om het principe, en d.m.v. een eenvoudige druk op de knop bij de Sociale Verzekeringsbank, de SVB die zorg draagt voor de AOW uitkeringen, is het eenvoudig te bewerkstelligen, dat de verrekening met in het buitenland woonachtige Nederlanders wel plaats zou kunnen vinden. Echter zal deze minister wel gedacht hebben, zo’n klein groepje, ach, die komen niet in opstand en zo ja is er wel een wetsartikeltje waarachter ik mij zoals gewoonlijk kan verschuilen.

Maar hier blijft het niet bij. Toen het ziektekostenverzekeringsstelsel enige jaren geleden gewijzigd werd, bleek dat de heer Hoogervorst, de toenmalige minister van A-Sociale Zaken het ook al niet zo nauw nam met de in het buitenland woonachtige Nederlanders. In korte bewoording : Zij betalen verplicht wel een AWBZ bijdrage in Nederland, deze wordt geheven via het CVZ, maar … zij mogen geen gebruik maken van de faciliteiten die deze wet biedt.  Bij een gehuwd echtpaar kunnen deze verplichte roverijen al gauw oplopen naar een 3.000 euro per jaar. Ondanks protesten en 2 inmiddels in Nederland gewonnen rechtszaken heeft de overheid procederend op uw en mijn kosten de zaak door laten verwijzen naar het EU gerechtshof in Luxemburg, en loopt e.e.a. al ruim 3 jaar.

Nederland discrimineert zijn eigen oorspronkelijke bevolking, mensen die gelet hun leeftijd mee hebben geholpen het land na de oorlog op te bouwen, dit in tegenstelling tot de massa’s van de staat steun trekkende immigranten die uitsluitend om economische motieven naar ons land gekomen zijn.

Tot zover het bericht van de heer B.L  en kunnen wij slechts concluderen:

SCHANDALIG