Betreffende de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels.

Gedurende de eerste helft van 2010 zal de huidige EU verordening 1408/71, die ten grondslag ligt aan de door ons verfoeide Zorgverzekeringswet, vervangen worden door een opvolger met het nummer 883/2004. De laatste informatie wijst erop dat dit vanaf 1 maart 2010 het geval zal zijn.

De gevolgen daarvan voor onze doelgroep zullen vrij ingrijpend zijn. Allereerst zullen wij recht op zorg in Nederland krijgen ten laste van Nederland en wel zonder enige toestemming van de publieke zorg in het woonland. Vervolgens zal vanaf diezelfde datum de EHIC (European Health Insurance Card) die ons toegang verschaft tot  spoedeisende zorg in alle verdragslanden met uitzondering van het woonland, niet meer worden uitgegeven door het woonland maar onder verantwoordelijkheid van het pensioenland, Nederland, in ons geval. Onze woonlanden zullen geen verlenging van de EHIC meer geven dan tot 28 februari en U bent  in principe dan ook bij reizen binnen de verdragslanden overgeleverd aan lokale willekeur tenzij het pensioenland ons alsnog op tijd voorziet van een nieuwe EHIC.

 Over de implementatie van de nieuwe verordening zijn wij nog volstrekt in het ongewisse en ook de SVB en de ambassade zijn desgevraagd niet in staat ons iets te vertellen. De vrees bestaat derhalve dat er wel een regeling is getroffen maar dat de implmentatie daar achteraan hinkt zoals ook met de verstrekking van de E 121 het geval was. Met het doel daarover uitsluitsel te krijgen, hebben wij ons gewend tot het ministerie VWS en wel tot de heer Bloemheuvel, rechterhand van de minister en tevens lid van de Administratieve Commssie in Brussel, verantwoordelijk voor de opstelling van genoemde verordening.

De verordening is reeds in 2004 goedgekeurd. Er zijn geen mogelijkheden daar nu nog wijzigingen op aan te brengen. Het wachten is slechts op de officiŽle publicatie van de toepassingsverordening in het publicatieblad van de EU. Dat bepaalt tevens de ingangsdatum: waarschijnlijk 1 maart 2010.

Niet bekend is hoe Nederland dat gaat regelen. Krijgen we nu een EHIC (European health card) kaart uit Nederland?  Wel heeft Nederland aangekondigd de kosten die hiervoor worden gemaakt extra door te belasten bovenop de inhoudingen die nu al worden gepleegd. Het is niet precies duidelijk hoe dat in zijn werk gaat.

Er zal ongetwijfeld dienaangaande een uitgebreide informatieronde noodzakelijk zijn.

Wilt u het helemaal in detail weten dan klikt u hier voor de details

In augustus 2009 schreven we hier al over lees hier