Als u 65 wordt en altijd in Nederland heeft gewoond, heeft u recht op aow. De hoogte van de aow-uitkering hangt af van uw leefsituatie.
       Als u getrouwd bent of samenwoont, krijgt u maandelijks (bruto) een aow-uitkering van €682,51. Als alleenstaande heeft u recht op een bruto-uitkering van €997,12.
       Iedereen die 65 wordt en samenwoont, heeft recht op een aowuitkering voor een samenwonende. Op dit moment is het nog zo dat er een toeslag op die aow-uitkering gegeven wordt als de 65plusser een jongere partner heeft die geen eigen inkomen heeft.
       Dat heet de partnertoeslag. Door die partnertoeslag krijgt de oudere partner tot de 65-jarige leeftijd van de jongere partner eigenlijk de dubbele uitkering voor. Deze toeslag gaat echter verdwijnen voor iedereen die op of na 1 januari 2015 65 wordt. De 65-plusser krijgt dan alleen de aow-uitkering voor één samenwonende. Als u voor 1 januari 2015 al 65 was en recht had op een partnertoeslag verandert er niets en houdt u recht op de partnertoeslag totdat uw partner 65 is.
        Meer informatie over de aow en een rekenmodule waarmee u makkelijk uw eigen pensioen in een paar minuutjes kosteloos inzichtelijk maakt zijn te vinden op www.pensioenkijker.nl.
       Pensioenkijker.nl is geen commerciële organisatie, maar een samenwerkingsverband van talloze belanghebbenden uit de pensioensector.

Kijk op de site van VWS voor de juiste hoogte van de AOW

Prinsjesdag 2010 en nieuwe regering; Voor de expats niet veelgoeds.

Ook na de val van het kabinet Balkenende hebben de ministeries die het belangrijkst zijn voor Nederlanders in het buitenland volop doorgewerkt aan hun bezuinigingsplannen. Dat is te merken aan de miljoenennota. Het 'overgangsjaar' 2011 wordt geen vetpot.

A. De meest in het oog springende maatregel voor Nederlandse expats en emigranten is de vervanging van de in 2005 ingevoerde AOW-tegemoetkoming. Dat betekent een verlaging van ongeveer € 35 per maand op de AOW.

De regering wil hiermee alleen al komend jaar 105 miljoen euro binnenhalen. Dat gaat dan wel ten koste van 270.000 Nederlandse AOW'ers in het buitenland.

De regeling moest koopkrachtverlies door fiscale veranderingen in Nederland compenseren. Maar omdat de compensatie gekoppeld was aan de AOW, kon deze ook worden geëxporteerd naar landen zoals Spanje, waar veel oudere Nederlanders neerstrijken. Met de aangepaste regeling kan dat straks niet meer.

 

 

 

 

Koopkrachttegemoetkoming vervangt AOW-regeling

24 september 2010 | Nr. 10//76

Ouderen krijgen vanaf 1 januari 2011 een andere koopkrachttegemoetkoming. Alle ouderen die in Nederland belasting betalen, ontvangen deze tegemoetkoming. De maatregel is bedoeld als compensatie voor negatieve koopkrachtontwikkelingen in Nederland. De nieuwe regeling vervangt de huidige AOW-tegemoetkoming.

Ruim 2,5 miljoen Nederlandse belastingbetalers komen vanaf volgend jaar voor de nieuwe tegemoetkoming in aanmerking. Deze is bedoeld om ouderen te compenseren voor een eerdere verlaging van de ouderenkorting en het daarmee samenhangende inkomensverlies. Het gaat - net als bij de nu nog geldende AOW-tegemoetkoming - om een bedrag van ongeveer €400 bruto per jaar.

Ouderen die in het buitenland wonen, maar van hun inkomen voor 90% of meer in Nederland belasting betalen, krijgen de nieuwe tegemoetkoming ook. De naar schatting 280.000 ouderen die in 2011 in het buitenland wonen en daar ook belasting betalen, komen dus niet voor de tegemoetkoming in aanmerking. “Daarmee wordt een onbedoeld effect van de huidige regeling gecorrigeerd, waarbij ook zij die geen belasting betaalden wel werden gecompenseerd voor de gevolgen van de belastingwet”, aldus minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vervanging van de AOW-tegemoetkoming levert een besparing op van € 101 miljoen in 2011, oplopend tot € 119 miljoen in 2015.
In september 2010 kondigde het kabinet in de nota ‘Internationale arbeidsmobiliteit en sociale zekerheid’ een onderzoek aan naar beëindiging van de export van tegemoetkomingen in de sociale zekerheid naar het buitenland. Omdat die zijn bedoeld om nadelige effecten op de koopkracht in Nederland mee te compenseren, ligt het volgens het kabinet niet voor de hand om deze te exporteren naar het buitenland.

Het wetsvoorstel Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB) werd deze week bij de presentatie van de Miljoenennota al aangekondigd. Minister Donner heeft het wetsvoorstel vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Discriminatie:
Naar mijn idee wordt hier met 2 maten gemeten:
Omdat we in het buitenland wonen:
verlaging binnen de AOW, maar wel verhoging van de zorgkosten.
Je moet maar durven!