U woont in BelgiŽ,maar u heeft altijd in Nederland gewerkt. U wordt 65 jaar en u krijgt geen Belgisch maar wel een Nederlands pensioen. U wordt verplicht zich aan te melden op straffe van een boete middels een E121 formilier.  

Nederland – uw ‘pensioenland” - houdt een “bijdrage” in via pensioenfonds en/of SVB. Het is een z.g. “buitenlandbijdrage Zwv” aan CVZ. Nederland maakt weer een deel van die bijdrage over naar Belgie om de premie van een Belgische basisverzekering te betalen.
Er wordt ook ingehouden voor gezinsleden van 18 jaar of ouder van werknemers of studenten die in Nederland verzekerd zijn en wonen in een “verdragsland” (E.U. Zwitserland en enkele andere Europese staten).
Wat moet U doen?

1 .Lees eerst eens alle informatie op www.buitenland.cvz.nl en de buitenland brochure

2.Meldt u zich aan bij CVZ en u krijgt een E 121 formulier toegestuurd.

3.Hiermee gaat u zich aanmelden bij een Belgisch ziekenfonds. Er zijn enkele ziekenfondsen waarvan de eigenschappen niet veel van elkaar verschillen en de premies nagenoeg gelijk liggen.
Nu heeft u toegang tot het Belgisch zorgstelsel. Dit ziekenfonds zal uw nota’s voor medische zorg en medicijnen in den regel voor 25-30% vergoeden. Het is gebruikelijk dat u zelf alle nota’s voorschiet. Het eigen risico van 25 a 30% noemt men het remgeld.
Er bestaat de mogelijkheid een aparte hospitalisatieverzekering af te sluiten. Dit kan bij het ziekenfonds of bij een aparte verzekeraar zoals DKV. Er is geen acceptatieplicht en meestal af te sluiten tot 65 jaar.
Door de wet maximum factuur kunt u overwegen af te zien van een hospitalisatieverzekering Een artikel over de wet maximumfactuur:
Over de hospitalisatieverzekering : lees hier verder.

Op de site van CM is een en ander ook nog eens uitgelegd.

4.Wat gaat dit alles kosten?
U betaalt via de “bijdrage” die in Nederland van uw pensioen wordt afgehouden aan de uitkerende insstelling in Belgie. Daarbij blijft een deel aan de strijkstok hangen in Nederland. Wat wil het geval? Hoogervorst, de minister die de zorgwet erdoor dramde, heeft steeds gesproken van een verplichting door de  Europese verordening 1408/71 :   Deze Verordening coŲrdineert de afzonderlijke sociale verzekeringsstelsels van de lidstaten en artikel 28 van de Verordening bepaalt dat een gepensioneerde die zijn pensioen van slechts ťťn lidstaat ontvangt, verzekerd blijft tegen ziektekosten in de lidstaat die hem het pensioen verstrekt, zelfs wanneer hij verhuist naar een andere lidstaat. In dat geval heeft hij volgens de wetgeving van deze andere lidstaat (woonland) recht op uitkering bij ziekte, hoewel deze uitkering geschiedt op kosten van de instelling in de lidstaat waarvan hij zijn pensioen ontvangt. Dit impliceert dat de instelling in de lidstaat die het pensioen verstrekt uiteindelijk het bedrag van de uitkering restitueert aan de uitkerende instelling, op basis van een vast bedrag dat de reŽle uitkering zo dicht mogelijk benadert (artikel 95 van Verordening 574/72).
U betaalt de echte zorgverzekeringspremie aan CVZ in Nederland: gewoon volgens de Nederlandse rekenmethode, met een klein verschil:
Omdat er in BelgiŽ geen AWBZ bestaat zoals in Nederland krijgt u ongeveer 40% korting op dit onderdeel via de woonlandfactor
Voor de berekening zijn er op internet diverse modules te vinden,
Eventuele zorgtoeslag wordt toegekend maar door “computerproblemen” bij CVZ heeft de uitbetaling grote vertraging.

5. Voor de berekening van Uw “bijdrage” geldt niet alleen uw wettelijk pensioen + eventueel bedrijfspensioen, maar Uw “Wereldinkomen”  - alles wat U in deze wereld in te komen heeft uit binnen- en buitenland. Dit moet worden aangemeld bij de Nederlandse belastingdienst. Echtparen moeten apart het wereldinkomen van de man en de vrouw aanmelden.

http://www.verontrust.be/brievenB10/doc324.htm en via deze link


6.De Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland, zetelend in Spanje, voert juridische strijd tegen  onrechtvaardigheden ten aanzien van de pensionado’s in de z.g. “toepassingswet” van de zorgwet voor de expat-gepensioneerden. Een eerste resultaat was de genoemde “woonlandfactor”.
Deels met succes. De eerdergenoemde woonlandfactor  is bereikt.
Wilt u nog iets lezen over de onredelijkheid van de Nederlandse politiek? Kijk dan hier:
Een beetje uitleg over de processen inzake keuzerecht en woonlandfactor vindt u hier

Bedrijfspensioenen zijn geen wettelijke,maar tellen wel mee bij de berekening van uw bijdrage

Wij zijn er nog niet...... Per 1 mei 2010 trad de verordening 883/04 als opvolger van 1408/71 in werking. Een expat mag zich nu in Nederland laten behandelen en hij kan ook behandeling in een ander Europees land buiten zijn woonland bij CVZ claimen. De Nederlandse verzekeraar – waarschijnlijk Agis - past dan de wet van het land waar de behandeling plaats vond toe. Is een Nederbelg in Zwitserland behandeld, dan vind vergoeding plaats volgens de Zwitserse wet.

Nederland zorgt dat we een Europese verzekeringskaart toegestuurd krijgen. ( voorheen kreeg u die nog via uw Belgisch ziekenfonds) Het is mogelijk dat de kosten kunnen oplopen en daarom heeft de minister aangegeven de premie voor de expats te verhogen. Wij in België zullen van deze verandering niet veel gebruik maken, maar betalen er wel aan mee.

De plannen  volgens de meest recente visie van VWS:  
Momenteel wordt in opdracht van de Europese Commissie de mogelijkheid  onderzocht om verdragsgerechtigden zowel voor wat betreft de zorgaanspraken als voor wat betreft de premiebetaling te laten vallen onder de wetgeving van hun woonland :

 Soms raak je het spoor bijster,  zijn onze politici simpel  of ongeÔnteresseerd?