AMSTERDAM – Nederlanders kunnen vlak voor hun pensioen vrij eenvoudig al hun premiebetalingen voor zorg en pensioen levenslang ontlopen, door in België enkele uren te gaan werken. Dan neemt België alle kosten voor de ziektezorg op zich, ook als die in Nederland wordt verstrekt, betoogt belastingadviseur Peter van Limpt. Tot nu toe won hij alle rechtszaken namens zijn klanten die de Belgiëroute nemen.
        De verschillende overheden noemen de fiscale route „onzinnig”, „onrealistisch”, „weinig steekhoudend” en „onjuist”. Maar juridisch staat die nog steeds overeind.
       In het kort: wie pal voor zijn pensioen staat, in België kortstondig werkt en daar keurig sociale premies betaalt, blijft desgewenst uit handen van de Nederlandse fiscus die voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de premies int: die mag vervolgens geen sociale premies en pensioenpremies over het inkomen heffen. Maar deze grensroute geldt ook voor alle 65-plussers.
       Die constructie levert de slimme Nederlanders direct een besparing op van 31,15% aan volksverzekeringen over hun inkomen.
       „De Nederlanders zijn dan volledig verzekerd voor alle ziektekosten in België, het land vergoedt alle kosten van de zorg”, meent Van Limpt in het Brabantse Reusel.
       Terwijl Van Limpt de constructie bij tweeduizend klanten helpt doorvoeren, noemt de Belastingdienst die „zeer onrealistisch”. Ook het College van Zorgverzekeraars bestrijdt de route. De constructie legt een bom onder het Nederlandse sociale stesel, erkent Van Limpt: Nederlanders betalen niet meer aan sociale voorzieningen mee in Nederland, maar krijgen er wel zorg.

  Ernst & Young bevestigt het bestaan van de fiscale route.
       „Het mag, maar de vraag is hoeveel mensen daar nou gebruik van maken”, aldus partner Theo Smits, specialist in grensarbeid.
       „Alle wao’ers en vut’ers kunnen hier van profiteren.
       Niet alleen grensarbeiders.
       Waar je als laatste werkt, daar moet de overheid premies heffen”, duidt Van Limpt. „De Nederlander die, binnen zijn beroep, ongeveer hetzelfde werk in België doet – al is het maar voor een paar uur – is daarmee volgens de wet voortaan kosteloos verzekerd voor alle volksverzekeringen. Een kleine moeite, met groot voordeel.”
       In een enkel geval had een Nederlander vier uur pal over de Vlaamse grens gewerkt, sociale lasten over het loon betaald, en zichzelf zo voor de rest van zijn leven ingedekt, zegt Van Limpt. Wie kinderen heeft, krijgt in België bovendien nog kinderbijslag, die meestal hoger is dan in Nederland.
       De route is financieel interessant, omdat de premies voor sociale verzekeringen (31,15%) inmiddels een veelvoud zijn geworden van de inkomstenbelasting (2,45%), die de fiscus gezamenlijk inhoudt.


       Voordeel van een bijbaantje 24-7-2009
Nederbelgen met een Nederlands inkomen en geen Belgisch inkomen, betalen aan Nederland zorgverzekeringsbedragen tot 4.000 euro per jaar. Behalve als ze een (bij)baantje in België hebben. Zoals de 65-plusser die gedurende 1,5 jaar 4 uur per week bij de overburen als thuishulp werkt. Hij doet via een dienstenchequebedrijf elke vrijdag de boodschappen en maakt daarna de maaltijd. Na 1,5 jaar kan de werknemer stoppen en zijn Belgische pensioen aanvragen, waarna hij in België premieplichtig blijft, en minder betaalt.