Hospitalisatieverzekeraars slaan hun slag

20/01/2009 11:00 Gelezen op Trends.be

Een slordigheid van de wet kan de burger duur te staan komen. Dat mag blijken uit de recente duizelingwekkende prijsstijgingen in de hospitalisatieverzekeringen. Een lezer van het weekblad Knack stuurde de redactie documenten waaruit blijkt dat zijn verzekeraar zijn 70e verjaardag 'viert' met een bijna verviervoudiging van zijn premie.

De lezer in kwestie betaalt voortaan 100,99 euro per maand, tegenover 26,28 euro vorig jaar. Wie toen al 70 was, betaalde 42,83 euro en ziet zijn premie dus ook meer dan verdubbelen.

Wat is er aan de hand? In juli 2007 trad de zogenaamde wet Verwilghen in voege. Die wet was onder meer belangrijk voor de ruim 4 miljoen mensen die een hospitalisatieverzekering hebben via het werk. Traditioneel liep zo'n polis af bij de pensionering en moesten mensen, als ze toch verzekerd wilden blijven, een nieuwe verzekering afsluiten. Op hun leeftijd was dat niet goedkoop. De wet Verwilghen verplichtte de verzekeraars om de collectieve polis ook na de pensionering te laten doorlopen, voor wie dat wilde. En dat zonder een nieuwe acceptatieprocedure.

Omdat een verzekeraar vanzelfsprekend uit de kosten moet kunnen komen, maar zonder daarom mensen de facto te weigeren door de premie onbetaalbaar te maken, stipuleerde de wet ook dat de premie gelijke tred moest houden met de reŽle kosten van de gezondheidszorg. De invoering van een 'medische index' zou zorgen voor een objectieve maatstaf waaraan alle verzekeraars zich moesten houden. Alleen... werd dat stuk over de medische index nooit uitgevoerd.

Dat komt onder meer omdat de wet de taak voor het opstellen van die medische index wat lichtzinnig had toegespeeld aan diensten die daarvoor niet geschikt waren, en de beker liever aan zich lieten voorbijgaan. De regering Leterme had al een wetsontwerp in voorbereiding om daar een mouw aan te passen, maar de politieke commotie van de voorbije maanden heeft de behandeling daarvan niet bepaald versneld. Dat neemt niet weg, stipt de federatie van de verzekeraars Assuralia fijntjes aan, dat de medische index op 1 juli 2009 een feit moet zijn en dat vanaf die dag premieverhogingen alleen nog zullen kunnen op basis van die index.

Met andere woorden: de verzekeraars weten dat ze meer dan vroeger verplicht zijn oudere mensen te verzekeren (met duurdere risico's) en dat ze de vergoedingen daarvoor vanaf deze zomer niet zomaar meer kunnen laten stijgen. Maar... nķ nog wel. Een aantal verzekeraars maakt handig gebruik van het respijt dat de wetgever hen gunt om snel de premies op te voeren. Het is niet verboden te denken dat ze het niet zo erg vinden als een aantal duurdere risico's daardoor afhaakt.

De ziekenfondsen, die niet onder de wet Verwilghen maar onder de wet Demotte vallen, moeten nu al grondige redenen aantonen om hun hospitalisatiepremies te verhogen. Directeur Bart De Ruysscher van de Christelijke Mutualiteiten (CM), goed voor 700.000 polissen, heeft desondanks geen problemen om zijn hospitalisatieverzekeringen rendabel te houden. Maar daar heeft de Knack-lezer in kwestie geen boodschap aan: net als de meeste andere verzekeraars weigeren de CM nieuwe cliŽnten vanaf 66 jaar.

Luc Baltussen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ...07 februari 2009, uit de Standaard

Tips om uw hospitalisatieverzekering betaalbaar te houden

De prijzen van de hospitalisatieverzekeringen rezen de voorbije jaren de pan uit. En dat gaf aanleiding tot schrijnende situaties.

Wat te denken bijvoorbeeld van de alleenstaande 69-jarige vrouw die haar premie opgetrokken zag van 242 euro tot 605 euro? Of van een gepensioneerd echtpaar met een modaal pensioen van 1.050 euro dat zijn verzekeringspremie plots zag stijgen tot 1.500 euro? En dat zijn geen alleenstaande gevallen. Veel gezinnen kregen de afgelopen jaren vervaldagberichten in de brievenbus waar ze onwel van werden. Sommige verzekerden zagen zich zelfs genoodzaakt hun polis op te zeggen wegens onbetaalbaar.

Voor mensen die jarenlang betaald hebben voor een verzekering met het oog op hun 'oude dag', is dat een bijzonder pijnlijke zaak. Willen zij toch nog verzekerd blijven, dan zijn er evenwel vaak nog enkele uitwegen die als noodoplossing kunnen fungeren. Bij de meeste maatschappijen bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om de overstap te maken naar een light-versie van de verzekering, waarvoor een aantal terugbetalingsbeperkingen gelden. Klassiek is de formule waarbij de terugbetaling wordt beperkt tot meerpersoonskamers en de aangerekende supplementen voor een eenpersoonskamer dus niet terugbetaald worden.

Een andere manier om de premie te drukken, is kiezen voor een hogere vrijstelling, ook wel 'franchise' genoemd. Meestal zijn hierin gradaties mogelijk, bijvoorbeeld van 0 tot 500 euro. Kiezen voor een hogere vrijstelling of een minder royale terugbetalingsregeling kan premiekortingen opleveren die oplopen tot een derde van de premie.

Wil of kunt u uw particuliere ziektekostenverzekering niet meer betalen, dan kunt u ook de stap doen naar een hospitalisatieverzekering van het ziekenfonds. Op voorwaarde tenminste dat u niet te oud bent: eenmaal de 66 voorbij bent u ook daar niet meer welkom.

Voor jonge mensen blijven de premies voor een aanvullende ziektekostenverzekering van het ziekenfonds zeer schappelijk. Afhankelijk van de leeftijd liggen de premies zo goed als altijd beneden de 100 euro per persoon. Eenmaal voorbij de pensioenleeftijd lopen de premies echter snel op. En voor wie pas na zijn zestigste aansluit, ligt het prijskaartje nog hoger. Zestigplussers betalen al snel 200 tot zelfs meer dan 300 euro per persoon. Deze premies blijven echter een stuk lager dan de premies die de particuliere verzekeraars aanrekenen voor ouderen.

Tegenover die lagere premies staan echter ook waarborgverschillen. Zo beperken de ziekenfondsen de terugbetaling doorgaans tot de wettelijk vastgelegde tarieven van twee- of meerpersoonskamers en sluiten ze bovendien de terugbetaling uit van kosten waarvoor de wettelijke ziekteverzekering niet tussenbeide komt. Anders gezegd: alleen van de factuurbedragen waarvoor de wettelijke ziekteverzekering een deel terugbetaalt, betaalt een hospitalisatieverzekering van het ziekenfonds de rest terug.

Overweegt u op latere leeftijd om uw oude verzekeringsmaatschappij vaarwel te zeggen - al dan niet om elders aan te sluiten - besef dan wel dat vooral de verzekeraar daar een goede zaak mee doet. Niet alleen is hij daarmee verlost van een statistisch 'dure vogel', maar bovendien levert dat de verzekeraar wellicht een aardig spaarpotje op. De premies die de verzekeraars aanrekenen aan jonge mensen liggen immers hoger dan de verwachte schade, en met het surplus wordt een reserve aangelegd waar later uit geput wordt als de verzekerde ouder wordt en de schadelast stijgt. Dat spaarpotje bent u volledig kwijt wanneer u uw verzekeraar vaarwel zegt, want volgens de huidige wetgeving zijn die reserves niet overdraagbaar. Het kamerlid Freya Van den Bossche (SP.A) heeft een amendement ingediend bij de wet-Verwilghen om die reserves wél overdraagbaar te maken. Minister van Financiën Didier Reynders (MR) heeft beloofd dat hij dat amendement in overweging zal nemen. Voor de vrije concurrentie zou het alleszins een zegen zijn mocht het worden goedgekeurd. Het zou een eerste aanzet zijn om de overstap van de ene naar een andere verzekeraar, zelfs op latere leeftijd, mogelijk te maken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSBERICHT 19-7-2009

GOEDKOPERE HOSPITALISATIEVERZEKERING OP VRAAG
Wanneer de prijs van hospitalisatieverzekeringen voor de verzekerde te duur wordt, moet de klant de gelegenheid krijgen om over te schakelen op een goedkoper alternatief.
Dit voorstel kan ook verzekerden van meer dan 65 jaar ten goede komen, die hun polis tussen 1 januari 2008 en 1 juli 2009 opgezegd hebben. Dat is afgesproken tussen minister van Financiën Didier Reynders en Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

De gedragscode waarin de afspraak vervat zit, treedt onmiddellijk in werking. Met de gedragscode verbindt de verzekeringssector er zich toe om een goedkopere polis aan te bieden wanneer de premie voor de hospitalisatieverzekering met een dekking in een éénpersoonskamer te duur wordt voor de verzekerde. Bovendien krijgen personen, die ouder zijn dan 65 jaar en die na 1 januari 2008 hun polis hadden opgezegd omdat hun premie te sterk was gestegen, de mogelijkheid om alsnog een goedkopere polis aan te vragen. De verzekeringsondernemingen zullen deze aanvragen positief beantwoorden, mochten zij die mogelijkheid in 2008 nog niet hebben voorzien.

De geïnteresseerden kunnen hun aanvraag tot de verzekeringsondernemingen richten tot 30 september 2009. Deze gedragscode sluit aan bij de meest recente wijzigingen aan de wetgeving die op deze verzekering van toepassing is. Het federale Parlement heeft op 28 mei 2009 zijn goedkeuring gegeven aan een aantal belangrijke wijzigingen van het wettelijke kader voor de verzekeringsondernemingen.
Vanaf 1 juli 2009 is het voor de consumenten nog voordeliger geworden: zij bekomen een recht op levenslange hospitalisatiepolissen, die de verzekeraar niet meer kan opzeggen; de aanpassing van de verzekeringspremies voor hospitalisatieverzekeringen worden gereglementeerd.
De gedragscode staat op de website van Assuralia in de rubriek gedragsregels http://www.assuralia.be/nl/rules/index.asp} .

Brussel, 16 juli 2009 Contact: Wauthier Robyns (02 547 56 90 - 0477 40 23 83)