Woonlandfactor zorgverzekering 2009 vastgesteld
16 December 2008

Woont u in BelgiŽ en geniet u een pensioen of uitkering uit Nederland, of werkt u in Nederland en hebt u een niet-werkende partner, dan moeten er in het kader van de Zvw premies worden voldaan aan het College voor zorgverzekeringen. Op deze premies komt een correctiefactor van toepassing, dit is de zogenaamde woonlandfactor

Jaarlijks stelt de Nederlandse overheid de woonlandfactor vast. Voor 2009 bedraagt deze 0,6430. Hierdoor betaalt u minder Nederlandse premies. De vermindering van deze premies is een gevolg van het lagere verstrekkingenniveau in BelgiŽ.

Tal van gepensioneerden voeren reeds sedert 2006 procedures tegen de Nederlandse Staat, onder meer omdat ze het niet eens zijn met de wijze waarop deze correctiefactor wordt vastgesteld.


Rekenvoorbeeld

Een gepensioneerde woont in BelgiŽ en ontvangt een AOW-pensioen van 1000 euro per maand. Dan worden de premies voor 2009 als volgt vastgesteld:
  • Inkomensafhankelijke bijdrage 6,9% oftewel 69 euro per maand,
  • Nominale premie 90 euro per maand
  • AWBZ-bijdrage 12,15% oftewel 121,50 euro per maand.

De totale maandbijdrage bedraagt dan 280,50 euro. Deze bijdrage wordt verminderd met de woonlandfactor 0,6430. Hierdoor komt de verschuldigde premie uit op 180,36 euro per maand.