Nieuwe Collectieve verzekering voor buitenland onmogelijk

 

   Geachte Heer/Mevrouw,

 

U hebt middels n van de websites van de verenigingen die samenwerken in de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland te kennen gegeven belangstelling te hebben voor een collectieve zorgverzekering.

Wij hebben lange tijd niets van ons laten horen. De weerbarstigheid van de materie is hier de voornaamste oorzaak van. Twee belangrijke aspecten zijn het betrekkelijk grote aantal woonlanden en de relatief hoge zorgkosten voor 65+. Exclusief AWBZ  liggen deze een factor 2 hoger dan gemiddeld. Bovendien stijgen de zorgkosten exponentieel met de leeftijd. Vr wij met deze exercitie begonnen waren wij hiervan op de hoogte, maar wilden desalniettemin een poging wagen om tot een collectieve verzekering te komen. 

Hoewel wij meerdere contacten gehad hebben, daarbij intensief terzijde gestaan door gepensioneerden uit de zorgverzekerings-wereld, zijn wij er helaas niet in geslaagd een collectieve verzekering te realiseren. Wij beschouwen deze actie als afgerond.

Wij bedanken U voor het in ons gestelde vertrouwen.

 Het bestuur van de SBNGB