Nieuw zorgstelsel niet beter

 

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM) heeft het zorgstelsel twee jaar na invoering nog geen effect gehad op de beheersing van de kosten of op de kwaliteit in de gezondheidszorg.
Ook daalde de waardering van de Nederlanders voor het zorgsysteem van 45 naar 45 procent.
Door een afname van de onderlinge verschillen in zorgpremies, wordt ook de beoogde marktwerking belemmerd. Volgens RIVM is er nu sprake van gereguleerde marktwerking omdat de vrijheid door wetten en regels is afgebakend.