Een ingezonden brief van een lezer. De brief was gericht aan mevrouw R.Oomen, eurparlementariŽr

Geachte mevrouw Oomen.


  Bij het zoeken naar een oplossing voor mijn probleem kwam ik ook op Uw website terecht.  


Onze situatie: Mijn echtgenote en ik hebben beiden de Nederlandse nationaliteit maar wonen al sinds 1972 in BelgiŽ. Wij zijn beiden in loondienst geweest in Nederland en genieten inmiddels beiden van een pensioen en van de AOW. Door de invoering van de Nederlandse Zorgwet kwam onze uitstekende particuliere verzekering te vervallen en moesten wij ons aansluiten bij de Belgische mutualiteit. In Nederland  wordt de premie ingehouden, welke veel hoger is dan de premie welke ik voorheen betaalde, en verder heb ik geen enkele invloed.
Daar wij regelmatig op reis gaan, zowel in Europa als daar buiten, hebben wij een doorlopende reis- en annuleringsverzekering bij de Touring in BelgiŽ.
Verder hebben wij ook nog een hospitalisatie verzekering bij de DKV welke een werelddekking geeft voor dat gedeelte waar de mutualiteit niet tussen komt.
Wij leefden dus in de veronderstelling dat wij alles gedaan hadden om op verantwoorde wijze te reizen.

Het probleem:  Half juni ontvingen wij een brief van de Christelijke Mutualiteit waarin werd aangekondigd dat er zich recent wijzigingen hadden voorgedaan in de Nederlandse Zorgwet en dat bepaalde buitenlandse kosten niet meer werden terugbetaald. " Het CVZ komt niet meer tussen in de kosten van geneeskundige zorgen verstrekt in een land buiten de EER en Zwitserland. Er is wettelijk ook geen tussenkomst mogelijk vanuit BelgiŽ". en verder " Onze tussenkomst in het kader van de CM-reisbijstand wordt enkel verleend indien het land dat de rechten op ziekteverzekering opent (Nederland dus) effectief tussenkomsten voorziet in het kader van de verplichte ziekteverzekering.".

Naar aanleiding van dit schrijven heb ik met de Touring gebeld om te vragen of ik nu nog wel verzekerd was. Er is mij toe gezegd dat als ik "in orde was met de mutualiteit" mijn verzekering OK was. In geval dit niet zo was dan werd de tussenkomst beperkt tot € 1250,-.
Ik heb daarna een kopie van de brief van de CM en mijn verzekeringsgegevens opgestuurd naar de Touring en daarop kreeg ik een schrijven dat hun tussenkost nu beperkt is tot de voornoemde  € 1250,-. Dus deze verzekering is nu van nul en generlei waarde.

Daar wij op 3 september naar Suriname vertrekken  heb ik afgelopen vrijdag 25 juli kontakt opgenomen met de afdeling buitenland van het CVZ en het probleem voorgelegd aan de betreffende medewerkster. De medewerkster bevestigde de wijziging maar een oplossing had zij ook niet. In het kort kwam het hier op neer: Dit is de nieuwe wettelijke regeling. Reisverzekeringen worden afgesloten door verzekeringsmaatschappijen en zij (het CVZ) hadden geen invloed op de gestelde verzekeringsvoorwaarden dus als een Belgische maatschappij alleen maar wil verzekeren als ook de mutualiteit tussenkomt dan had ik pech.

Een reisverzekering in Nederland afsluiten ging ook niet omdat wij in BelgiŽ wonen en in Nederland geen rechten hebben in het kader van de Zorgwet. Ik was toen redelijk boos en heb de haak er maar opgelegd.

Mijn verzekeringsmakelaar is nu op zoek naar een maatschappij die een reisverzekering wil afsluiten waarbij alle kosten dus voor rekening van de maatschappij komen. Indien het niet lukt een maatschappij te vinden welke deze dekking kan bieden dan zijn wij genoodzaakt onze reis te annuleren en kunnen wij nog slechts reizen binnen de EER. Mocht het zover komen dan ben ik benieuwd of onze annuleringsverzekering deze reden gaat accepteren.

Wederom zijn wij door de Nederlandse overheid in de problemen gebracht en zijn onze "woonland rechten" niet meer in lijn met de rechten van de Belgen die hiervoor aanzienlijk minder hoeven te betalen en die wel een reisverzekering kunnen afsluiten omdat zij wel in orde zijn met de mutualieit.

Hopelijk hebt U een suggestie hoe dit probleem op te lossen.  

Met vriendelijke groeten,