Vertraagd door technische hindernissen

Grenzen vrij voor medisch toerisme EU

Makkelijker naar lidstaat zonder lange wachtlijsten

Van onze correspondent

BRUSSEL, dinsdag       Nederlanders moeten binnenkort veel makkelijker over de grens een medische ingreep of andere behandeling kunnen ontvangen, die vervolgens ook zonder problemen en snel kan worden vergoed door de eigen zorgverzekeraar.
        Dat voorstel maakt deel uit van een groot pakket maatregelen van de Europese Commissie, waarmee Brussel morgen de Europese burgers haar ’sociale gezicht’ wil tonen.
       Het ’Europa zonder grenzen’ moet daarbij – naast werknemers en toeristen – voortaan ook worden toegepast op patiŽnten en andere personen met medische klachten, die volgens de nieuwe EU-wet het recht krijgen in principe elke door de eigen polis gedekte behandeling in een ander Europees land te ondergaan.
       Daardoor wordt het bijvoorbeeld makkelijker om uit te wijken naar een lidstaat waar de wachtlijsten korter zijn, dan wel de bewuste behandeling beter aangeschreven staat.
        Brussel speelt al langer met dergelijke plannen, maar de nieuwe EU-wet werd steeds uitgesteld vanwege technische hindernissen en de forse impact op het functioneren van de nationale zorgstelsels en sociale zekerheid. 

 

       Behalve dat duidelijk moet zijn wie de behandeling vergoedt, is immers ook van cruciaal belang dat goed geregeld is wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de geleverde behandeling en de eventuele medische nazorg.
       Behalve de nieuwe regeling voor grensoverschrijdende zorg zal Brussel morgen ook een nu al veelbesproken antidiscriminatierichtlijn presenteren voor goederen en diensten als hypotheken, verzekeringen en onderwijs. Nu is dat alleen nog voor de werkvloer geregeld. Behalve dat daarin het verbod van discriminatie op het gebied van leeftijd, geslacht en godsdienst wordt verankerd, zal – na forse druk van het Europees Parlement – ook het benadelen van homo’s wettelijk verboden worden.
       Gisteren bleek uit een onderzoek van het vorig jaar opgerichte Europese agentschap voor de Grondrechten (FRA) dat homoseksuelen in veel lidstaten en op tal van terreinen nog altijd ongelijk behandeld worden en een alomvattende EU-wetgeving om dit tegen te gaan dringend nodig is.