Bron: www.grensarbeid.com

Wonen in BelgiŽ, werken in Nederland: keuzerecht nu nog aantrekkelijker
7 Juni 2008

Wie in België woont en in Nederland werkt en aldaar belasting verschuldigd is, kan op grond van artikel 2.5 van de Wet IB 2001 gebruikmaken van het zogenaamde keuzerecht voor binnenlandsbelastingplichtigen. Op grond van dit keuzerecht kan onder meer de hypotheekrenteaftrek in Nederland worden genoten, maar moet tevens het eigenwoningforfait fiscaal worden toegerekend.

Nu deze inwoners van België in beginsel ook reeds onroerende voorheffing (kadastraal inkomen) betalen in hun woonstaat, leidt het toerekenen van het eigenwoningforfait in de Nederlandse inkomstenbelasting feitelijk tot dubbele heffing. Op grond van artikel 6 van het Nederlands-Belgisch belastingverdrag is de heffing exclusief toegewezen aan de woonstaat, i.c. België.

Inmiddels heeft de rechter van het Hof 's-Hertogenbosch geoordeeld dat deze door Nederland veroorzaakte dubbele heffing leidt tot een ongeoorloofde discriminatie die het vrij verkeer van werknemers belemmerd. Immers inwoners van Nederland die voor het overige in vergelijkbare omstandigheden verkeren, worden niet met deze dubbele heffing geconfronteerd.

Het Nederlands-Belgisch Centrum beveelt dan ook alle inwoners van België die in Nederland gebruikmaken van het keuzerecht op grond waarvan hypotheekrenteaftrek wordt genoten, aan in bezwaar te komen tegen deze dubbele heffing.

Meer nieuws volgt zo snel mogelijk in de nieuwsbrief De Lage Landen.