Over de belastbaarheid van de AOW:

 
 

Op 29 maart 2011 heeft het Hof van Beroep in Antwerpen uitspraak gedaan: De AOW mag in België belast worden omdat deze uitkering verband houdt met beroepswerkzaamheden in Nederland (De persoon in kwestie had in Nederland gewerkt).

De volledige uitspraak kunt u hier nalezen.

Het Hof van Beroep te Antwerpen had eerder geoordeeld dat de AOW-uitkering geen uitgesteld beroepsinkomen vormt en dat daarom de uitkering ten onrechte is belast met Personenbelasting. (Hieronder treft u eerdere berichtgeving aan )

De Belastingadministratie is tegen die uitspraak in cassatie gegaan. Het Hof van Cassatie heeft op 12 november 2009 uitspraak gedaan en is van oordeel dat de uitspraak van het Hof van Beroep geen stand kan houden daar het is gebaseerd op grond van een door dit Hof verkeerd gegeven uitleg van de Nederlandse AOW-wet.

De zaak is terugverwezen naar het Hof van Beroep te Antwerpen, met als resultaat dat de AOW in België gewoon belast mag worden .

 

Het Hof van Cassatie heeft zich in een kort arrest van 15 maart 2013 nogmaals uitgesproken over de belastbaarheid van een Nederlands AOW pensioen in België en bevestigt de belastbaarheid.

De heer W.Harkx legt zich niet neer bij de eerdere uitspraken, hij meent goede argumenten te hebben om verder te procederen, eventueel tot bij het Europees hof. Op de site van het Nederbelgisch Magazine ziet u een interview waarbij de heer Harkx zijn argumenten kenbaar maakt en lotgenoten oproept.