Europese zorgpas onbekend fenomeen

Verdragsgerechtigden die voor rekening van Nederland zorg ontvangen, kregen van het CVZ hun EHIC automatisch toegestuurd. Voorbeeld van recto
Dat is veranderd: verdragsgerechtigden kunnen hun EHIC nu online aanvragen via de website van het CVZ.

Bovendien hebben zij hun EHIC voortaan ook nodig voor zorg in Nederland.

Als U de mogelijkheid wilt hebben buiten Uw woonland bij verblijf in een van de lidstaten van de EU/EER of Zwitserland verrekening van Uw zorgkosten rechtstreeks tussen de zorgverlener en het CVZ/AGIS te doen plaats vinden, dan dient U bij het CVZ een EHIC (European Health Insurance Card) aan te vragen.

Klikt U op www.cvz.nl/formulieren/ehicformulier.html en vult U vervolgens het aanvraagformulier in.

Het eerste dat hierbij van U gevraagd wordt is Uw Cvz-ID. U vindt dit getal op Uw EHIC van 2012 onder 6 Personal identification number en ook op sommige brieven die U van het CVZ in 2012 ontvangen heeft. In zo’n brief wordt het getal achter  “verzekerde-Id” vermeld. Tevens kunt U het Cvz-Id opvragen bij het CVZ via telefoonnummer +31 (0) 20 797 8083.

Na verzending van het “aanvraagformulier EHIC” kunt U de card binnen ca twee weken bij U thuis verwachten.

 03/11/2011 Vanaf 4 november 2011 biedt de website van het CVZ de mogelijkheid om de EHIC online aan te vragen. Het CVZ versnelt hiermee zijn verwerkingsproces van de EHIC, waardoor verdragsgerechtigden hun nieuwe EHIC binnen 10 werkdagen in huis hebben. Belangrijk is wel dat het CVZ beschikt over de juiste gegevens. In een brief aan al zijn verdragsgerechtigden vraagt het CVZ om te controleren of die gegevens nog correct zijn. Als dat niet zo is, moet men eerst zijn gegevens aanpassen voordat men een EHIC kan aanvragen.

Zorg tijdens vakantie
Met de EHIC kunnen mensen in een EU/EER-land of Zwitserland medisch noodzakelijke zorg krijgen. Dat geldt alleen bij een zogenaamd 'tijdelijk verblijf', zoals vakantie of familiebezoek. De EHIC is dus niet geldig in het land waar men woont.

Zorg in Nederland
Voortaan kunnen de verdragsgerechtigden die bij het CVZ geregistreerd staan, hun nieuwe EHIC ook gebruiken voor zorg in Nederland. Agis Zorgverzekeringen gaf (en in sommige gevallen nog steeds) daarvoor een verklaring af. Die verklaringen blijven voorlopig nog geldig. Maar in 2012 hebben verdragsgerechtigden een EHIC nodig voor zorg in Nederland. Wie van die zorg gebruik wil maken, moet dus in het bezit zijn van een geldige kaart of bijtijds een nieuwe aanvragen.

De Groep Buitenlands Recht van Agis Zorgverzekeringen bemiddelt in de kosten voor de in het buitenland woonachtige verzekerden, die medische zorg in Nederland inroepen. Voor een aantal van deze verzekerden vindt er in 2012 een wijziging plaats met betrekking tot het verzekeringsbewijs dat nodig is voor zorg in Nederland.;

Op dit moment geeft Agis Zorgverzekeringen voor twee groepen verzekerden een verklaring af waarmee zij recht hebben op medische zorg in Nederland. Dit geldt voor gezinsleden van grensarbeiders (MVG verklaring) én voor personen die vanuit Nederland een pensioen of uitkering ontvangen(Verklaring aanspraak op medische zorg in Nederland).
De zogenaamde verdragsgerechtigden.

In de huidige situatie hebben deze verdragsgerechtigden twee verschillende verzekeringsbewijzen voor medische zorg in het buitenland nodig: de door de Agis afgegeven verklaring voor zorg in Nederland en een door het CVZ afgegeven EHIC voor zorg tijdens een tijdelijk verblijf in één van de andere Europese landen.
Graag wil de Agis deze situatie vereenvoudigen. Om die reden hebben zij samen met het CVZ afgesproken om op grond van de EHIC, óók de kosten voor medische zorg in Nederland te vergoeden.
Dit betekent dat patiënten zich kunnen aanmelden bij een zorgverlener in Nederland met een Nederlandse EHIC, afgegeven door het CVZ.  De pas is herkenbaar aan de code 9990 - CVZ bij punt 7 op de EHIC.
Net als voor andere buitenlandse verzekerden met een EHIC hebben de verdragsgerechtigden recht op zorg die wordt gedekt door de basisverzekering en de AWBZ.
Voor verdragsgerechtigden geldt echter dat men ook speciaal naar Nederland mag komen voor medische zorg.

Op de site van CVZ lezen we:

Zorg waar u recht op heeft met een EHIC

Wanneer u tijdelijk in een EU-/EER-land of Zwitserland bent en u heeft onmiddellijk medische zorg nodig, heeft u daar recht op. Het gaat dan om zorg die in het wettelijk verzekeringspakket van dat land valt, vergelijkbaar met wat in Nederland het basispakket wordt genoemd.

Zorg die u vergoed krijgt

Noodzakelijke medische zorg krijgt u vergoed in het land waar u deze ontvangt. Op de website van de Europese Commissie kunt u per land lezen op Link naar externe websitewelke medische zorg u kunt rekenen en wat u moet doen om die in te roepen. Beschikt u over een smartphone, dan kunt u vanaf die website ook de Link naar externe websiteEHIC-app downloaden.

Zorg die u niet vergoed krijgt

Zorg in particuliere klinieken wordt niet altijd vergoed omdat deze niet in het wettelijk verzekeringspakket van het land is opgenomen. Niet in alle landen krijgt u de kosten 100 procent vergoed. Het verzekeringspakket en de dekking is in elk land anders. Het is daarom raadzaam een aanvullende verzekering of reisverzekering af te sluiten. Zorgkosten die u maakt in het land waar u woont, krijgt u niet vergoed met een EHIC. Dat geldt ook voor de kosten van een geplande behandeling in de andere landen.

Gemaakte kosten declareren

Soms hoeft u niets te betalen. Wanneer u direct cash moet betalen aan de zorgverlener, kunt u de kosten declareren bij een zorgverzekeraar van dat land. Weigert deze u uit te betalen, dan kunt u alsnog de kosten bij het CVZ declareren. Bewaar hiervoor uw originele nota’s!

Een EHIC aanvragen

Woont u in een EU-/EER-land of in Zwitserland en ontvangt u een pensioen of uitkering uit Nederland, dan kunt u een EHIC aanvragen bij het CVZ.
Werkt u tijdelijk in de EU/EER of in Zwitserland, dan vraagt u een EHIC aan bij uw zorgverzekeraar in Nederland. Uw meeverzekerde gezinsleden moeten de EHIC aanvragen bij het CVZ.

Landen waar de EHIC geldig is

De EHIC is geldig in de EU-/EER-landen en in Zwitserland.

EHIC verloren of niet ontvangen

Heeft u de EHIC niet ontvangen of bent u hem verloren en heeft u direct medische zorg nodig? Vraag dan een vervangend document bij het CVZ aan via +31 (0) 20 797 8083.

 

 

Per 1 mei 2010 trad de verordening 883/04 in werking. Vanaf dan is het mogelijk medische zorg in Nederland af te nemen .( =pensioenland).
Het Belgisch ziekenfonds zal geen rekening hiervoor ontvangen, maar de nota zal door de Nederlandse zorgverlener bij de Nederlandse zorgverzekeraar Agis ingediend worden.
U moet rekenen op een eigen risico van € 110 voor 2010 per persoon. Verrekening hiervan gebeurt achteraf door het CVZ op de jaarnota.

>