Nieuwe proefprocedures bij de Rechtbank Amsterdam

Bij de Rechtbank Amsterdam zijn tien nieuwe proefprocedures gestart over zowel het keuzerecht als de woonlandfactor.

Bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) lagen van vijf appellanten uit de oude beroepsprocedures nog bezwaren tegen de inhouding van de Zvw-bijdrage op hun AOW-uitkering. Na een beslissing op bezwaar van de SVB is daar nu beroep tegen ingesteld. Daarnaast zijn twee personen die net 65 jaar zijn geworden bereid gevonden deel te nemen aan de proefprocedures. Zij hebben een (eerste) besluit van de SVB ontvangen waarin wordt aangegeven dat zij recht hebben op een AOW-uitkering en dat een Zvw-bijdrage gaat worden ingehouden op hun uitkering. Daar is bezwaar tegen aangetekend en tegen de beslissing op bezwaar is nu ook beroep ingesteld.

Daarnaast heeft het CVZ besluiten genomen die voor bezwaar vatbaar zijn. Dat zijn de voorlopige jaarafrekeneningen voor 2006. Drie appellanten uit de oude beroepsprocedures hadden zo'n voorlopige jaarafrekenening ontvangen. Daar is bezwaar aangetekend en nu is tegen de beslissingen op bezwaar beroep ingesteld.

Alle beroepen zijn ingesteld bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht. In alle procedures is een verzoek tot versnelde behandeling ingediend en waar mogelijk is om voeging van de zaken verzocht, zodat CVZ én SVB in één zaak aan "dezelfde tafel" zitten. Het is nu aan de Rechtbank te bepalen of zij de verzoeken willen inwilligen. Zodra wij antwoord hebben van de Rechtbank zullen wij u nader berichten.

Bij versnelde behandeling zal de Rechtbank zelf de verkorte termijnen bepalen. Hoe snel één en ander zal verlopen na eventuele inwilliging van het verzoek hangt dus van de Rechtbank af. Ter indicatie: de Raad van State heeft vorig jaar het verzoek om versnelde behandeling ingewilligd. Bij de Raad van State zijn vorig jaar op 18 september beroepschriften ingediend en vond op 19 december de zitting plaats.

Geanonimiseerde versies van de besluiten op bezwaar en de beroepschriften kunt u hier vinden:
- CVZ:
beslissing op bezwaar, beroepschrift;
- SVB:
beslissing op bezwaar, beroepschrift
Deze zijn representatief voor de beslissingen op bezwaar en de beroepschriften in de andere proefproceudures.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Wessel Geursen
Advocaat

De Brauw Blackstone Westbroek
T +31 70 328 5565 | M +31 6 5378 0956 | F +31 70 328 0489
E
wessel.geursen@debrauw.com | www.debrauw.com
P.O. Box 90851 | 2509 LW The Hague | Zuid-Hollandlaan 7 | The Netherlands