Tegen de uitreiking van het formulier opgaaf wereldinkomen is geen bezwaar mogelijk.


Dit is een uitspraak van het hof 's Hertogenbosch op 4/5/ 2011

.

Het formulier valt volgens het hof onder het regime van AWR. Dat betekent dat er alleen bezwaar en beroep mogelijk is wanneer het besluit tot uitreiken van het formulier aangewezen zou zijn als een voor bezwaar vatbare beslissing. Volgens het hof is dit niet het geval.

Het mag verstuutrd worden en u bent verplicht het in te vullen en terug te sturen