Informatie over uw belastbare uitkering inkomen, België of Nederland? ,

Een overzicht van de Belgische belastingschijven vindt u hier:

De belastingen in België zijn een van de hoogste:

De € 25.000-grens

Over pensioenen, lijfrenten en socialeverzekeringsuitkeringen uit Nederland betaalt u meestal in België belasting. Soms moet u echter in Nederland belasting betalen. Waar u belasting betaalt, hangt af van het antwoord op de volgende vragen:

  • Heeft u bij het opbouwen van uw Nederlandse uitkering een fiscaal voordeel gehad in Nederland?
  • Wordt uw uitkering in België belast tegen het normale belastingtarief dat geldt voor arbeidsinkomsten?
  • Wordt uw uitkering in België voor minstens 90% belast?
  • Bedragen de uitkeringen die u per jaar uit Nederland ontvangt samen € 25.000 of minder, of ligt het bedrag boven deze € 25.000-grens?

 

Praktische tips

Voor gepensioneerden met Nederlands inkomen (vak V)

In de rubriek A pensioenen moet in regel 1211 (man) resp. 2211 (vrouw) ingevuld worden het pensioen/AOW volgens de NL jaaropgaaf minus verplichte bijdrage voor de AWBZ minus verplicht inkomensafhankelijke ZVW-bijdrage. De wettelijke nominale bijdrage betaald aan de College voor zorgverzekeraars moet ingevuld worden in regel 1223 (man) resp. 2223 (vrouw)   

In dit geval betaalt de gepensioneerde de verplichte wettelijke bijdragen x de woonlandfactor voor de ZVW/AWBZ.
Particuliere aanvullende verzekeringen - hetzij in België hetzij in Nederland - zijn niet fiscaal aftrekbaar. Het betreft dan de particuliere tandartsverzekeringen, hospitalisatieverzekeringen enz.

Indien er recht bestaat op de zorgtoeslag, dan zal het bedrag dat men aan zorgtoeslag ontvangt in mindering gebracht moeten worden op de nominale bijdrage.

Bron:

Conclusie:

Na toepassing van de Nederlandse woonlandfactor (0,62) kan dit bedrag voor de Belgische fiscus in mindering gebracht worden (aftrekpost). Is het tarief 40% dan betekent deze dat er een effectieve bijdrage voor de Belgisch zorg betaald moet worden van ca 0,37 van de Nederlandse ZVW/AWBZ-premies. Er hoeft geen aanvullende verzekering in Nederland afgesloten worden. Wel is een Belgische hospitalisatieverzekering zeer noodzakelijk. Geen Nederlandse no-claim, geen eigen risico wel hoge remgelden. De Belgische buurman betaalt met hetzelfde inkomen slechts 3,55 % voor hetzelfde woonlandpakket. Eigenlijk zou het woonlandprincipe moeten gelden voor de belasting- en premieheffing. Ook zou men zonder acceptatievoorwaarden toegelaten worden tot de aanvullende particuliere verzekeringen. Dan zou er sociale gelijkheid met de buren gerealiseerd worden.

FNV Brussel
Ger Essers
Koning Albert ll laan 5
B 1210 Brussel (België)
Tel  00 32 2 22 40 714
Fax 00 32 2 22 40 715

Website: www.fnv.nl/europa  (zie grensarbeid)
Abonneer u op de 'gratis'  Europa nieuwsbrief