Komt een man bij de dokter in België.

Bijna de titel van een boek, doch dit verhaal is minder ontspannend.

In dit artikel willen proberen de praktische kant van het Belgische gezondheidseysteem uit te leggen, echter zonder volledig te zijn.

In BelgiŽ is het overgrote deel van de bevolking aangesloten bij een Ziekenfonds (=ziekenkas of mutualiteit) De tarieven van de medische zorg zijn bij alle ziekenfondsen gelijk en in overleg met de regering en de artsen vastgelegd. De artsen die dit wettelijk tarief hanteren, noemt men geconventioneerd. De patiŽnt betaalt in den regel 25% zelf van de medische kosten.
Het is gebruikelijk dat u bij de huisarts contant het volle bedrag afrekent. Van uw ziekenkas heeft u een pasje gekregen en een aantal kleefzegeltjes, waarop uw gegevens staan. U overhandigt de arts een dergelijk kleefstrookje. Na betaling krijgt u van de arts een kwitantie welke u bij uw ziekenkas inlevert. Zij storten dan 75% van de kosten op uw rekening. Dat geldt dus voor de zogenaamde geconventioneerde artsen.
Er zijn echter ook artsen welke niet accoord zijn met de vastgestelde tarieven en een eigen tarief hanteren. Dit kan wel 2 tot 4 maal zo hoog zijn als het vastgestelde. Deze artsen zijn ongeconventioneerd. De vergoeding van een dergelijke hoge rekening verschilt per ziekenkas. Vooral bij medisch specialisten zijn er ongeconventioneerden.
Heeft u bij een ziekenhuisopname te maken met een ongeconventioneerde arts, dan zal ook het liggeld op de kamer 2 tot 4 maal zo duur zijn !! Dat kan dus aardig in de papieren lopen. Er zijn echter aanvullende verzekeringen die de ziekenhuiskosten dekken, doch de standaard hospitalisatieverzekeringen van de mutualiteiten vergoeden niet onbeperkt met de nota's van de ongeconventioneerde artsen.
Een uitzondering is de dure aanvullende hospitalisatieverzekering van DKV, zij vergoedt wel alles (boven het gekozen eigen risico). De toetreding tot DKV geschiedt na beoordeling op medische gegevens, er zijn beperkingen op leeftijd en wachttijd: het eerste jaar is er geen tegemoetkoming te verwachten. Als troost kunt u zich in een dergelijk geval wel beroepen op de personenbelasting: Alle ziektekosten voor eigen rekening die meer bedragen dan 1850 euro mag u met de belastingen verrekenen.

Voor medicijnen geldt ook dat u in den regel 25% zelf betaalt. Zijn er echter van een bepaald medicijn ook goedkopere "immitatie" preparaten verkrijgbaar, dan zal de eigen bijdrage voor het merkproduct hoger zijn dan voor de immitatie, ook wel het generieke product genoemd.

Per mutualiteit zijn er verschillen.Voorlopig laten we het even hierbij,maar er zal nog wel het nodige aan te vullen zijn.