In verband met de gemeentebelasting:

2-7-2010

Op 1 juli 2010 heeft het Europees hof van justitie geoordeeld dat België geen aanvullende gemeentebelasting mag heffen over rente en dividenden uit het buitenland. Immers voor de in België wonende belastingplichtige wordt door de bank de roerende voorheffing ingehouden. Zijn de roerende inkomsten echter afkomstig uit het buitenland, dan wordt nog eens extra gemeentebelasting geheven.

De Belgische belastingdienst zal haar administratie aanpassen miv oktober 2010 en zodoende rekening houden met het arrest Dijkman. Interesten en dividenden uit beleggingen of investeringen uit een andere Europese lidstaat zijn niet meer onderworpen aan gemeentebelasting.
Volgens de interpretatie van de Belgische belastingdienst geldt dit niet voor roerende inkomsten die als beroepsinkomsten belastbaar zijn.

Er kan bezwaar ingediend worden binnen 6 maanden na de verzenddatum van de aanslag. Het is zaak de aanslag op dit punt zelf te controleren. Normaal kan teruggave tot 5 jaar gevraagd worden, of dat hier zal opgaan moeten we even afwachten.

Het Europese hof heeft ook bepaald dat de Belgische gemeentebelasting ( een onderdeel van de personenbelasting) niet geheven mag worden over rente en dividenden die in een ander EU-land al zijn belast.

Als er dus al een voorheffing is toegepast, dan mogen de Belgische gemeenten geen aanvullende heffing meer doen.

Ook ivm belasting op buitenlands dividend krijgt België een berisping van de Europese Commissie: