Geachte heer/mevrouw Sutorius,

Uw mail is voor ons een aanwijzing dat het nog niet geregeld is. Wij hebben a.s. woensdag opnieuw overleg. Bijgaand een overzicht van hoe de Kamer gehandeld heeft in december. Wij zullen bij de minister aandringen op actie, maar hij is aan zet. Als kamer kunnen we nu weinig doen.

Met vriendelijke groet, Margreeth Smilde CDA kamerlid

Overzicht

De CDA fractie maakt zich ongerust over de vele signalen die wij kregen vanuit het buitenland over de problemen rond de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet op 1 januari 2006. Het probleem spitste zich op twee zaken toe: heel veel Nederlanders in het buitenland hebben niet tijdig genoeg het E 121 formulier ontvangen en kunnen zich daarom niet inschrijven voor 1 januari bij een plaatselijke zorgverzekeraar.

Daarnaast is gebleken dat Nederlandse zorgverzekeraars wel eenzijdig contracten opzeggen, zonder behoorlijk alternatief te bieden. Veel verzekeraars zijn nu pas bezig aanvullende buitenlandpolissen te ontwikkelen.

Bovendien is het ook niet precies duidelijk welke problemen er precies spelen. Er zijn heel veel verschillende groepen (bijv. gepensioneerden binnen en buiten EU; grensarbeiders, remigranten etc.). Problemen met basispakket en met AWBZ op allerlei terrein. Ook is niet duidelijk wat precies de kosten zullen zijn voor de verschillende groepen. Dit alles willen wij in kaart gebracht zien.

 

In een spoeddebat hebben we hiervoor aandacht gevraagd. Wij willen dat mensen voldoende tijd hebben om de zaken te regelen. De minister heeft op onze voorstellen positief gereageerd.

  1. de contracten blijven na 1 januari 2006 gehandhaafd tot de betrokken Nederlander in staat is gesteld een vergelijkbaar zorgpakket als het Nederlandse pakket te kunnen afsluiten.
  2. De minister gaat alle knelpunten die ontstaan zijn of nog ontstaan voor Nederlanders in het buitenland inventariseren. Hij zal hier de Kamer voor 1 juni 2006 over informeren en daarbij concrete voorstellen doen voor een oplossing van die knelpunten.

 

De motie van de coalitie die op initiatief va n het CDA om dit te regelen, werd ingediend en zal volgende week in stemming komen. De minister heeft toegezegd hem uit te voeren.

Wij zijn tevreden met de uitkomst van dit debat. Hiermee hebben we lucht gecreŽerd doordat bestaande verzekeringen voorlopig doorlopen. Daarnaast willen we beoordelen of we aan de hand van knelpunten ook nadere stappen moeten nemen.

Inmiddels is er een vervolgoverleg geweest met de minister op de agenda over de Zorgverzekeringswet. Hier zijn wij nog nader ingegaan op een aantal Europeesrechtelijke vragen rond de invoering van de Zvw. Immers, ook in het Europees Parlement heeft CDA Europarlementslid Ria Oomen vragen gesteld, waarover wij ook graag de reactie van het kabinet willen hebben. De minister heeft ons toegezegd in januari te komen met het antwoord op de vraag of Nederland verplicht is of bevoegd om de Europese Verordening 1408/71 toe te passen. Dit is van belang voor de wijze waarop mensen zich moeten verzekeren. Deze Verordening regelt dat mensen niet onverzekerd of juist dubbel verzekerd zijn.  In sommige gevallen dreigt nu dat mensen dubbel verzekerd zijn, nl. als de aanvullende buitenlandpolis die zorgverzekeraars bieden doublures vertonen met het woonlandpakket.

De inzet van deze debatten was te voorkomen dat mensen niet of onvoldoende verzekerd zijn. Daarmee zijn de problemen niet opgelost, maar we hebben wel de ruimte gecreŽerd door meer tijd te nemen.  Op 20 december hebben we een motie Schippers/Smilde/Bakker (VVD, CDA, D66) aangenomen. De minister gaat de kosten en baten van Nederlanders in het buitenland per woonland registreren en de mogelijkheden verkennen de premie op basis van het woonland te differentiŽren. Dit alles voor 1 september zodat een eventuele premiedifferentiatie m.i.v. 2007 kan plaatsvinden.

De afgelopen twee weken is gebleken dat er nog steeds grote problemen zijn. Volgende week hebben we opnieuw met de minister spoedoverleg over de Zorgverzekeringswet, o.a. over de situatie van Nederlanders in het buitenland. Wij zullen er bij hem op aandringen de zaken goed te regelen. Meer kunnen we als Kamer op dit moment niet doen. De minister zal toch in overleg met de Zorgverzekeraars en met CVZ een oplossing moeten bieden. Met vriendelijke groet,

drs. Margreeth Ch.A. Smilde

CDA Kamerlid