Juridische aspecten/ rechtzaken

 

12/11/12: Klacht bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens niet ontvankelijk verklaard.

 

31/05/12: De Europese Commissie zegt dat de wet MKOB discriminatie is die in strijd is met de EU-regels. Nederland krijgt twee maanden om zich te schikken naar het oordeel van de Commissie. Daarna kan de Commissie naar het EU-hof stappen.

 

13/12/11: Uitspraak Centrale Raad van Beroep

In zijn uitspraak van 13 december 2011 oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat gepensioneerde burgers met een Nederlands wettelijk pensioen die in een ander EU-land wonen voor ontvangen zorg in die lidstaat een bijdrage moeten betalen.

 

11/07/11: Verslag hoorzitting Centrale Raad

De kernvraag was in hoeverre het ministerie zich heeft ingespannen om discriminatie van expat-verzekerden te vermijden

 

24/04/11: Zitting Centrale Raad van Beroep op 22/04/11,

Omdat discriminatie zonneklaar is, deed de Stichting een beroep op de minister om tot een minnelijke schikking tot schade-herstel  te komen. Immers, het probleem is veroorzaakt door de toepassingswet van de Zorgwet.

 

14/10/10: Uitspraak Europees Hof van Justitie inz keuzerecht

De rechter bij het Europees hof van Justitie heeft ons in het ongelijk gesteld. Nederland mag een bijdrage inhouden op het pensioen.maar er mag geen discriminatie plaats vinden ten opzichte van de inwoners van Nederland.

 

07/09/09: De nieuwe verordening 883/2004.

Gedurende de eerste helft van 2010 zal de huidige EU verordening 1408/71, die ten grondslag ligt aan de door ons verfoeide Zorgverzekeringswet, vervangen worden door een opvolger met het nummer 883/2004.

 

15/09/07: De 10 proefprocedures, juridische teksten

 

19/06/06: de Nederlandse conserverende aanslag over pensioenaanspraken

Het Europese Hof vindt dat een systeem waarbij een zogenoemde conserverende aanslag wordt opgelegd waarmee tevens belastingheffing over waardeaangroei
na emigratiedatum plaatsvindt, in strijd is met het recht van vrije vestiging.

 

04/06/06: Gevolgen nieuwe Ned. zorgverzekeringswet voor Belgische grensarbeiders e.d.
Wie in België woont en als loontrekkende actief is in Nederland en eveneens als zelfstandige actief is in België, verliest voortaan het keuzerecht verzekerd te zijn bij een Belgische ziekteverzekeringsinstelling.

 

10/04/06: Aangaande de rechterlijke uitspraak Woonlandfactor

De huidige manier waarop de woonlandfactor wordt berekend strookt echter niet met het vonnis van 31 maart jl. De nieuwe Ministeriële Regeling gaat uit van de gemiddelde kosten van alle ingezetenen, terwijl de Minister had moeten ingaan van de gemiddelde kosten van verstrekkingen aan 65+-ers.

 

11/04/06: President stelt de gepensioneerden voor de helft in het gelijk
Het vonnis van de President heeft het karakter van een Salomonsoordeel. De kortgedingrechter kan wetgeving slechts buiten werking stellen wanneer deze onmiskenbaar onverbindend is. Ondanks deze beperking heeft de President de Staat verboden de AWBZ-component in de totale verplichte bijdrage - die ongeveer de helft van de totale bijdrage beloopt en kan oplopen tot 2700 EUR per jaar - in rekening te brengen

 

26/01/06: persbericht ivm uitspraak voorzieningenrechter
Stichting BNGB en enkele polishouders hadden het  kort geding oorspronkelijk aangespannen omdat de verzekeraars de verzekeringen die zij met in Spanje wonende Nederlandse gepensioneerden hadden gesloten, dreigden te beëindigen. Zij eisten daarom dat de polissen van 2005 op dezelfde voet worden doorgezet als nu het geval is.lees verder