Financiële en fiscale aspecten

 

 

13/03/13 Bericht inzake de MKOB. en persbericht

21/01/13: De Belgische belastingtarieven

02/02/12: ivm opgave wereldinkomen aangifte 2011

05/12/11: Woonlandfactor 2012 op overheid.nl

01/01/12: Wat krijg ik aan AOW 2012?

19/10/11: Teveel betaalde ZVW-bijdrage Ook de Ombudsman heeft zich over deze materie gebogen

30/12/10: Premies voor 2011 aan Nederland te betalen

22/10/10: Een te hoge definitieve jaarafrekening??de praktijk heeft inmiddels geleerd, dat CVZ in een aantal gevallen een te hoge definitieve jaarafrekening oplegt.

14/02/11: Rekenmodellen Verdragsverzekerden 2011

14/02/10: Wat zijn zeer globaal de te betalen bijdragen aan Nederland?

12/08/10: Niet leuk voor de grensarbeider

14/02/10: Rekenmodellen verdragsverzekerden 2010

14/02/10: Rekenmodellen verdragsverzekerden 2009

14/02/10: Rekenmodellen verdragsverzekerden 2008

14/02/10: Rekenmodellen verdragsverzekerden 2007

14/02/10: Rekenmodellen verdragsverzekerden 2006

16/02/09: Nog even werken in België Nederlanders kunnen vlak voor hun pensioen vrij eenvoudig al hun premiebetalingen voor zorg en pensioen levenslang ontlopen, door in België enkele uren te gaan werken.

31/12/08: Woonlandfactor voor 2009

07/12/08: Grensarbeider betaalt teveel belasting

06/10/08: De AOW en de Belgische fiscus

04/07/08: Woonlandfactoren 2008

20/07/08: ivm Aftrekbaarheid ZVW/AWBZ in personenbelasting

25/06/08: Een brochure over AOW in het buitenland

14/06/08: Dubbele belasting hypotheekaftrek, Wonen inBelgië, werken in Nederland: Op grond van dit keuzerecht kan onder meer de hypotheekrenteaftrek in Nederland worden genoten

16/03/07: Vragen naar wereldinkomen.

29/10/06: De Ned. premies in uw Belgische aangifte.

05/10/06: Ivm de gemeentebelasting, dubbele belasting

28/09/06: Nieuwe informatie over het erfrecht Vrijstelling successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende partner.

13/04/06: de gemeentebelasting (dhr.R.Abbas)

Op 1 juli 2010 heeft het Europees hof van justitie geoordeeld dat België geen aanvullende gemeentebelasting mag heffen over rente en dividenden uit het buitenland