Nieuws

De Telegraaf 3-1-2006: Hoofdpijn om buitenlandse ziektepolis. Het formulier E121 is bij veel in het buitenland wonende Nederlanders nog niet binnen. Achmea-advocaat Arnold Versteeg denkt dat er nog steeds rechten aan de Nederlandse particuliere polis ontleend kunnen worden zolang er nog geen buitenlandse polis is. Zie de site : Onafhankelijke Ziekenfondsen "Nederbelgen zijn het noorden kwijt (De Huisarts, 15-12-05)"
Om bij de volgende verkiezingen de VVD af te kunnen straffen:
 • Laat u inschrijven via verkiezingen@dbz.denhaag.nl met de volgende tekst:
 • Geachte mevrouw/ meneer,
 • Hierbij verzoek ik u om mij in te schrijven in het Nederlandse kiesregister. Ik ben in Nederland uitgeschreven.
 • naam
 • adres
 • postcode en woonplaats
 • land
 • geboortedatum en geboorteplaats
 • met vr groet (naam)
 • Marokkanen eisen recht op terugkeer

  Marokkaanse remigranten eisen het recht om terug te komen naar Nederlandals de voorwaarden van de zorgverzekering niet wordt aangepast. Dat staat in een open brief die de Marokkaanse remigrantenvereniging Alfath gisteren heeft gericht aan het Nederlandse en Marokkaanse parlement, de Nederlandse koningin en de Marokkaanse koning. Alleen terugkeer naar Nederland zou voor de remigranten die een AOW, WAO of wezenwet-uitkering ontvangen de garantie bieden dat ze de vereiste zorg krijgen en niet aan de bedelstaf raken. NRC Handelsblad, 07-01-2006

  Zorgpremie in het buitenland is niet door EU verplicht

  Er is geen Europese regelgeving die Nederland verplicht zorgpremies te eisen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Dit zeggen juristen die zijn gespecialiseerd in internationaal sociaal zekerheidsrecht. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) heeft in de Tweede Kamer gezegd dat Europese regelgeving het hem onmogelijk maakt premieheffing voor deze groepen te verlagen of af te schaffen. NRC Handelsblad, 07-01-2006

  Polis voor expats toch niet redelijk

  Nederlanders in het buitenland krijgen toch geen aanbod voor een ziektekostenverzekering die overeenkomt met hun oude polis. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) had dat de Kamer tijdens een spoeddebateind december toegezegd, maar stuit op steeds groter verzet van zorgverzekeraars.NRC Handelsblad, 09-01-2006

  Tweede aanvullende polis voor pensionado's

  Behalve zorgverzekeraar CZ werkt nu ook Trias aan een aanvullende verzekering voor gepensioneerden die in Spanje of een ander Europees land wonen. De verzekeringen zijn bedoeld als aanvulling op het ziekenfondspakket van het woonland, dat wordt gedekt door de verplichte basisverzekering.Telegraaf, 12-01-2006

  CZ komt met goedkope 'pensionado-polis'
  Zorgverzekeraar CZ gaat een goedkope aanvullende verzekering aanbieden aan Nederlandse verzekerden in het buitenland. De verzekering gaat enkele tientjes per maand kosten. De verzekering is veel goedkoper dan die van andere verzekeraars, die verklaard hebben honderden euro's per maand te moeten vragen voor een verzekering met buitenlanddekking. Sommige andere verzekeraars bieden geen buitenlanddekking. Het Financieele Dagblad, 11-01-2006. Vanwege deze problemen zijn in Spanje woonachtige Nederlandse gepensioneerden onlangs naar de rechter gestapt. Komende vrijdag vindt de tweede zitting plaats. De CZ-verzekering wordt een gewone aanvullende verzekering waarmee Nederlanders in bijvoorbeeld Spanje een Nederlands sprekende huisarts kunnen blijven bezoeken. De aanvullende woonlandzorgverzekering van CZ geldt voor Nederlanders die elders in de Europese Unie wonen of in verdragslanden zoals Marokko en Turkije. Ook moeten de Nederlanders al bij CZ zijn verzekerd. 'Sinterklaas woont in Spanje, maar wij zijn geen Sinterklaas', aldus de zorgverzekeraar uit Tilburg. In afwachting van de definitieve polis kunnen de paar duizend CZ-verzekerden in Spanje hun huidige buitenlandverzekering voortzetten tegen euro125 per maand. CZ is momenteel nog druk aan het rekenen hoe hoog de premie zal uitvallen. De verzekeraar moet ook kijken wat precies de dekking is van de ziekenfondsen in de verschillende landen.
  Gigantische premieverhoging

  Delta Lloyd en Zilveren Kruis hebben hun verzekerden in Spanje een gigantische premieverhoging in het vooruitzicht gesteld. Zilveren Kruis vraagt bijvoorbeeld aan een gepensioneerde dit jaar euro433 per maand voor een volledige dekking, tegen euro150 in 2005. De verzekeraar zegt dat de uitvoeringskosten het onmogelijk maken de verzekering goedkoper te maken. Ook zou het niet mogelijk zijn om precies per woonland aan te geven wat in het vergoedingenpakket zit. Gepensioneerden in het buitenland zijn sinds 1 januari verplicht om zich bij het lokale ziekenfonds aan te sluiten. Ze moeten daarvoor euro 851 aan nominale premie afdragen en nog eens 6,5% van hun AOW plus 4,4% van het aanvullend pensioen. Copyright (c) 2006 Het Financieele Dagblad

  AMSTERDAM - De overgang naar het nieuwe zorgstelsel is een chaos. De vertragingen bij collectieve verzekeringen zijn groot. Ook zijn aan sommige mensen verkeerde polissen verstuurd. De Consumentenbond staat op het punt een meldlijn te openen voor klachten over de overstap, meldt Trouw zaterdag. Veel mensen hebben volgens het dagblad nog niet de polis ontvangen waar ze op wachten. Ook zouden mensen nota's krijgen opgestuurd, terwijl ze een offerte hebben opgevraagd. Ingewijden hebben tegen het dagblad gezegd dat 'het ergste nog moet komen'.
  Nederlandse gepensioneerden die in het buitenland wonen, blijven ook na 1 januari 2006 verzekerd voor ziektekosten. Die toezegging heeft minister Hoogervorst van Volksgezondheid gedaan in een spoeddebat in de Tweede Kamer.

  Nederlandse gepensioneerden in het buitenland dreigden de dupe te worden van het nieuwe zorgstelsel, omdat sommige verzekeraars de ziektekostenverzekeringen eenzijdig opzegden. Ook bleek het voor mensen erg moeilijk om aan de juiste papieren te komen voor een Nederlandse verzekering 'nieuwe stijl'. De verzekeraars moeten de Nederlanders in het buitenland nu een aanbod doen, net zoals mensen die wel in Nederland wonen dat kregen. Hoogervorst waarschuwde tijdens het kamerdebat wel dat de premies voor dit soort 'buitenlandse' verzekeringen hoger kunnen uitvallen dan voor de binnenlandse ziektekostenverzekeringen. Volgens de minister komt dat doordat het voor verzekeraars duurder is om een dergelijke polis op de markt te brengen. De Tweede Kamer heeft in het debat verder afgedwongen dat gepensioneerden na 1 januari 2006 voorlopig hun huidige verzekering mogen behouden, als ze door onwil of bureaucratie tussen wal en schip vallen. Ontevreden De Vereniging Nederlandse Gepensioneerden in Spanje gaat door met de gerechtelijke procedure tegen de zorgverzekeraars over het nieuwe zorgstelsel. Voorzitter Cees van der Wiel is niet tevreden over de toezeggingen van de minister. De belangenvereniging wil via de rechter de garantie afdwingen dat de beloofde maatregelen voor het eind van het jaar worden genomen. Radio Nederland Wereldomroep, all rights reserved  Pensionado's blijven verzekerd

  Uit de site van VWS: Hier blijkt dat Hoogervorst eerder tegen de kamer gelogen heeft. 18-1-2006

  Uit de krant lees ik dat er geen Europese regelgeving is die Nederland verplicht zorgpremies te eisen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Zijn mensen in het buitenland dan geen bijdrage meer verschuldigd voor hun verdragsrecht?

  Op grond van de Europese sociale zekerheidsverordening of een ander sociaal zekerheidsverdrag hebben mensen met een Nederlands pensioen in het buitenland recht op zorg ten laste van Nederland. Dit schrijft de verordening of het verdrag voor. Betrokkenen dienen zich hiertoe in te schrijven bij het plaatselijke verzekeringsorgaan. Nederland is verplicht om aan het woonland waar betrokkenen zijn ingeschreven een vast bedrag te betalen gebaseerd op de gemiddelde zorgkosten in dat land. Dat bedrag is Nederland verschuldigd ongeacht of iemand daadwerkelijk gebruik maakt van de zorg of niet. Hiervoor mag Nederland een bijdrage innen bij zijn verdragsgerechtigden. Als Nederland deze bijdrage niet zou innen dan betekent dit dat het totaalbedrag dat Nederland betaalt aan andere verdragsstaten, waar Nederlandse gepensioneerden wonen, extra opgebracht zou moeten worden door de Nederlandse verzekerden. Dat vindt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet correct en daarom int Nederland wel de genoemde bijdrage. De publicatie in de krant verandert niets in de informatie zoals die tot nu toe is verstrekt.

   

  Kamer: toch redelijke polis voor expats
  Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) moet zich houden aan zijn
  toezegging dat Nederlanders die in het buitenland wonen een zorgpolis
  kunnen afsluiten die vergelijkbaar is met de oude verzekering. Dat vindt
  een meerderheid in de Tweede Kamer.
  NRC Handelsblad, 17-01-2006
     
     
     

  terug naar overzicht