Van het bestuur

 

08/01/16: Jaarverslag 2015-Belgie

12/01/15: Jaarverslag 2014- België

27/04/14: Verslag Jaarvergadering 2014

07/01/14: Jaarverslag 2013 van de Belgische afdeling

08/04/13: Financieel jaarverslag 2012 SBNGB, afd. België

04/08/12: Van het bestuur
KLACHT PENSIONADOS TEGEN NEDERLANDSE STAAT WEGENS SCHENDING VAN HET EUROPESE VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS (EVRM)

19/03/12: Brief aan de minister

26/02/12: Jaarverslag 2011 van de Stichting

 

04/02/12: Bericht van de Belgische afgevaardigden SBNGB

27/09/09: Bericht aan de donateurs van België

Op 26 augustus jl. heeft de Centrale Raad van Beroep te Utrecht uitspraak gedaan over onze bezwaren tegen (1) het onthouden van een recht op keuze voor voorzieningen in de gezondheidszorg, (2) het recht op vrij verkeer van personen en (3) de zgn. woonlandfactor.

 De uitspraak tav (3) is zeer teleurstellend. Ons beroep is afgewezen,


31/12/08: Nieuwe Collectieve verzekering niet mogelijk (SBNGB)

06/03/08: Jaaroverzicht 2007 SBNGB

05/02/08: Over de uitspraak rechtbank Amsterdam van 23/11/207 (keuzerecht en woonlandfactor)
Op 1 februari bereikte ons het vonnis van de Rechtbank in Amsterdam Sectie Bestuursrecht Algemeen in de zaken zoals die waren  aangespannen door enkele individuele leden van de onder de stichting ressorterende landenorganisaties tegen CVZ en de SVB. De betreffende zitting vond plaats op 23 november 2007.


29/10/07: Een heldere uitleg door H.Frantzen

Het lijkt me tijd worden, dat het NJB als ‘forum voor debat over de Nederlandse rechtsstaat’ aandacht gaat besteden aan wat inmiddels uitgroeit tot méér dan een simpele schandvlek op het blazoen van die rechtsstaat. Ik doel op de z.g. Pensionado-kwestie.

 

03/04/07: Publicatie jaaroverzicht 2006

 

01/02/07: Bericht a.d. vaste kamercommissie over de zorgtoeslag

Op 27 december 2006 publiceerde het Ministerie VWS de mededeling dat vanaf 2007 de woonlandfactoren ook zouden worden toegepast op de zorgtoeslag. Daarbij werd echter niet aangegeven wat die wijziging exact inhield. Op vragen van journalisten heb ik geantwoord dat het volstrekt logisch was dat dit gebeurde.

 

16/01/06: BERICHT VAN HET ACTIECENTRUM in Spanje

Tijdens onze oprichtingsvergadering in Alfaz del Pi op 25 oktober 2005 oktober hebben wij als voornemen van onze vereniging aangekondigd uiteindelijk te zullen overgaan tot procesvoering mochten andere middelen, om de Minister op andere gedachten te brengen, niet effectief blijken te zijn .

 

Terug naar voorpagina